הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "in temperature" לעברית

חפש את in temperature ב: מילים נרדפות
בחום
בטמפרטורה
הטמפרטורה
בטמפרטורות
If that isn't enough, there's microphones, electric eyes, pressure-sensitive mats, vibration detectors, tear gas, and even thermostats that detect the slightest rise in temperature.
יש מיקרפונים, חיישני ראיה, חיישני לחץ רגישים, גלאי רעידות, גז מדמיע ואפילו וסתי-חום שמגלים את העליה הכי קטנה בחום?.
To mimic the drop in temperature brought on by spirits.
כדי לחקות את הירידה בטמפרטורה הביא על ידי רוחות.
'Thermometers to detect sudden fluctuations in temperature.
מד-חום כדי לאתר תנודות פתאומיות בטמפרטורה.
It's only a three degree difference in temperature between the two.
זה רק הבדל של שלוש מעלות בטמפרטורה שבין שתיים.
Well, it's just the change in temperature, you know.
ובכן, זה רק השינוי בטמפרטורה, אתה יודע.
B, significant changes in temperature, c...
ב' - שיניים קיצוניים בטמפרטורה...'ג
They're quick to detect the slightest variation in temperature and move around to find places where an eddy might have brought a pleasing chill.
הם מאתרים בזריזות את השינוי הקל ביותר בטמפרטורה ונעים מסביב כדי למצוא מקומות בהן מערבולת אולי הביאה קרירות נעימה.
A subtle change in temperature - a subtle change in time - it's all about a balancing act between time, temperature and ingredients.
שינוי קל בטמפרטורה, שינוי קל בזמן - כל העניין הוא מערכת איזונים בין זמן, חום ורכיבים.
The only way you can reproduce the observed temperature measurements is with all of these things put together, including greenhouse gases, and in particular you can see that the increase in greenhouse gases tracks this very dramatic increase in temperature over the last 50 years.
הדרך היחידה בה ניתן לשחזר את מדידות הטמפרטורה היא עם כל הדברים הללו ביחד, כולל גזי החממה, ובמיוחד ניתן לראות שהגידול בגזי החממה עוקב אחר העליה הדרמטית בטמפרטורה במשך חמישים השנים האחרונות.
What about a change in temperature?
מה בקשר לשינוי בטמפרטורה?
It's the change in temperature.
זה השינוי בטמפרטורה.
Feel any sudden drops in temperature?
הרגשת בירידה חדה בטמפרטורה?
The second system detects any increase in temperature.
השנייה מגלה כל עלייה בטמפרטורה.
It insulates the sensor from fluctuations in temperature.
זה מונע מהחיישן לזהות שינויים בטמפרטורה.
And so this is constructed out of a heat reflected material that serves to mediate the difference in temperature between the human body and the glacial ice.
אז זה מורכב מיריעה מחזירת חום שמגשרת על הפערים בטמפרטורה בין גוף האדם והקרח.
So there's a highly plastic animal dealing with great transitions in temperature and environment, and doing very, very well.
אז הנה לנו חיה סתגלנית ביותר שמצליחה להתמודד עם שינויים אדירים בטמפרטורה ובסביבה, ועושה זאת בהצלחה רבה מאוד.
Despite the vibrant colors visible in the WMAP image, it only describes a miniscule variation in temperature across the Universe.
למרות הצבעים הנמרצים, הנראים בתמונה של גול"מ הוא רק מראה שינויים מזעריים בטמפרטורה לאורכו של היקום.
Just a change in temperature and pressure.
הוא הסביר לי מה זה רעם, רק שינוי של לחץ וטמפרטורה.
There is often a significant difference in temperature between the two masses.
תכופות, יש הבדלי טמפרטורה משמעותיים בין שתי המסות.
The increase in temperature, would raise the bacteria level.
עליית הטמפרטורה תעלה את רמת החיידקים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 41. מדויק: 41. זמן שחלף: 89 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo