הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "in the" לעברית

הצעות

6262
5226
4253
3260
2455
Current connection timeout value, not settable in the ConnectionString.
ערך פרק הזמן הקצוב של החיבור הנוכחי, שאינו ניתן להגדרה ב - ConnectionString.
Click New in the Mojikumi Settings dialog box.
לחצו על 'חדש' בתיבת הדו-שיח 'קביעות Mojikumi'.
The requested assembly version conflicts with what is already bound in the app domain or specified in the manifest.
גירסת ההרכבה המבוקשת מתנגשת עם מה שכבר מאוגד בתחום ה - app או שצוין במניפסט.
Click a border between two frames in the frameset in the Document window's Design view.
לחץ על גבול בין שתי מסגרות בערכת המסגרות בתצוגת Design בחלון המסמך.
Attributes that do not appear in the Name list are not editable in the template-based document.
תכונות שאינן מוצגות ברשימה Name אינן ניתנות לעריכה במסמך המבוסס על התבנית.
Identifies a network in the WiFi Networks list that is connected and has a profile in the profiles list.
מזהה רשת ברשימה רשתות WiFi המחוברת ושיש לה פרופיל ברשימת הפרופילים.
Response Message for a single id conversion in the ConvertId web method. Note that the AlternateId element will be missing in the case of an error.
הודעת תגובה עבור המרת מזהה יחידה בפעולת שירות האינטרנט ConvertId. שים לב כי הרכיב AlternateId יהיה חסר במקרה של שגיאה.
The site specified in the HiddenSiteSelection control's value could not be found in the current site subscription.
לא ניתן היה למצוא במנוי האתרים הנוכחי את האתר שצוין בערך פקד HiddenSiteSelection.
Resets the IsAuditEnabled property of the attributes in the solution to zero when they are marked as not valid for audit in the current release.
מגדיר מחדש את המאפיין IsAuditEnabled של התכונות בפתרון לאפס כאשר הן מסומנות כלא חוקיות עבור ביקורת במהדורה הנוכחית.
The state selected in the States panel determines the content that appears in the button frame on the InDesign page.
המצב שנבחר בחלונית 'מצבים' קובע את התוכן שיופיע במסגרת הלחצן בעמוד של InDesign.
This color is used in the Gantt chart if it is defined in the setup of colors in the Gantt chart.
צבע זה נמצא בשימוש בתרשים Gantt אם הוא מוגדר בכיוונון הצבעים של תרשים Gantt.
Tissue death due to constriction in the blood vessels in the elbow.
מות רקמות עקב התכווצות של כלי הדם במרפק.
From Britain and Scandinavia in the north, to Africa in the south.
מבריטניה וסקנדינביה בצפון ועד אפריקה בדרום.
Any people in the building might register as a disruption in the field,
ייתכן שכל האנשים שבבניין, רשומים כהפרעה בשטח
We'll attack from scotland in the north And calais in the south.
אנחנו נתקוף מסקוטלנד בצפון ומקאלה בדרום.
Artemis lived in the biggest oak tree in the woods.
ארטימוס חי בעץ האלון הגדול ביותר ביער.
searching in the desert for clues in the case of three missing teens.
מחפש במדבר רמזים במקרה של שלושה בני נוער חסרים.
Stabbed multiple times in the neck, found in the hallway.
נדקר מספר פעמים בצוואר, ונמצא במסדרון.
These killings occurred in the order of their listings in the phone book.
הרציחות האלו התרחשו בסדר הופעתן בספר הטלפונים.
I think they're in the kitchen in the third drawer.
אני חושבת שהם במטבח במגירה השלישית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 340961. מדויק: 340961. זמן שחלף: 1795 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo