הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "in the brutality" לעברית

The descendants of Siberian hunters who'd honed their survival skills in the brutality of Asia's frozen wastes.
צאצאיהם של הציידים הסיבירים שהשחיזו את כישורי ההישרדות שלהם בשממות הקפואות והאכזריות של אסיה.
I'm sure that deep in his heart he doesn't believe in the brutality of an eye for an eye.
אני בטוחה כי עמוק בתוך הלב שלו הוא אינו מאמין בברוטליות של עין תחת עין.

תוצאות נוספות

Isn't there enough violence and brutality in the world without this?
האם אין מספיק אלימות אכזרית בעולם בלי זה?
How can we condemn police brutalities in the inner cities, yet advocate violence out here in the fields?
איך נוכל לגנות את אכזריות המשטרה בערים הפנימיות, כאשר אנחנו תומכים באלימות כאן בשדות?
It's a war movie where these two guys take part in the unspeakable brutality of war and then they find a box of tulips.
זה סרט מלחמה שבו שני הבחורים האלה לקחת חלק באכזריות שלא תתואר של מלחמה ולאחר מכן הם מוצאים את קופסא של צבעונים.
How can we condemn police brutalities in the inner cities, yet advocate violence out here in the fields?
איבדנו לגמרי את דרכנו איך נוכל לגנות את אכזריות המשטרה, בערים הפנימיות
Stern, Chicago's renowned civil rights attorney, first gained notoriety crusading against police brutality in the 1970s.
סטרן, עו"ד מפורסם בשיקגו לזכויות האזרח התפרסם לראשונה כשיצא נגד אלימות המשטרה בשנת 1970.
With respect, my lord, the events at the quarry are not in dispute, but the brutality, the scale of the events, seven fit young men killed by a single individual calls for closer scrutiny.
עם כל הכבוד, אדוני, האירועים במחצבה אינן שנויות במחלוקת, אלא האכזריות, את קנה המידה של האירועים, שבעה צעירים בכושר נהרג על ידי אדם אחד קורא להכיר קצת יותר מקרוב.
Forgive the brutality of what I'm going to do.
סלחי לברוטליות של" מה שאני הולך לעשות.
The brutality against protesters, the para-militarization of law enforcement.
הברוטליות נגד המפגינים, האכיפה החוק-מיליטריזציה פסקה.
Forgive the brutality, but she like blackmail.
סלח אכזריות, אבל היא כמו סחיטה.
The excitement of the brutality allows them to overcome their human inhibitions.
הריגוש שבאכזריות מאפשר להם להתגבר על המעצור האנושי.
Or the brutality and ruthlessness of savage.
או האכזריות והאכזריות של סאבאג'.
I saw firsthand the brutality and strength of our foes!
ראיתי ממקור ראשון את האכזריות וכוח של אויבינו!
It's got to be all the brutality complaints.
Somebody who's willing to speak the brutality of that reality for them.
מישהו שמוכן לדבר על אכזריות המציאות עבורם.
Just like the judge, I'm deeply affected by the brutality of this murder.
בדיוק כמו השופט, אני מאוד מושפע מהברוטאליות ברצח הזה
The brutality of the army intensified after the general strike.
אכזריותו של הצבא גברה לאחר השביתה הגדולה.
Many of my first team are injured thanks to the brutality of Leeds United.
רוב שחקני ההרכב שלי פצועים תודות לתוקפנות של לידס יונייטד.
You can feel the brutality of it.
אתה יכול להרגיש את האכזריות של זה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 354. מדויק: 2. זמן שחלף: 692 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo