הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: in the common room
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "in the common" לעברית

באזור המשותף
באזורים המשותפים
קובצו למטרה משותפת
בצורה השכיחה

הצעות

I find beauty in the common crow.
אני מוצא יופי ב עורב המשותפת.
Think about a problem in the common life of your city.
תחשבו על בעיה בחיים הכלליים בעיר שלכם.
Well, not in the common way.
ובכן, לא בצורה השכיחה מה זאת אומרת -?
Well, not in the common way.
אני לא יפה ובכן, לא בצורה השכיחה?.
I'm talking about the fact that Frank Gallo pulled a knife on you in the common area.
אני מדבר על העובדה כי פרנק גאל שלף סכין על אתה באזור המשותף.
But, Dad, isn't there a dress code in the common areas?
אבל אבא, אין קוד לבוש באזורים המשותפים?
And everybody does it because it's in the common interest.
וכולם עושים את זה כי זה האינטרס המשותף.
We are, after all, both invested in the common good.
אנחנו, אחרי הכל השקענו בטובת הכלל.
We tend to constantly ignore public wealth simply because it is in the common wealth, it's common goods.
אנו נוטים להתעלם בעקביות מהעושר הציבורי פשוט משום שהוא מצוי בעושר המוכר, הוא סחורה פשוטה.
As to the rest of the poetry, it is in the common meter, childish, like nursery rhymes.
באשר לשאר השירה, הוא נמצא במטר המשותף, ילדותי, כמו שירי ילדים.
You don't talk to the people in the common areas and you don't talk to your celly.
אתה לא לדבר עם אנשים באזורים המשותפים ואתה לא מדבר עם הסלים שלך.
You can create certain invisible elements (such as comments and named anchors) using buttons in the Common category of the Insert panel.
ניתן להשתמש בלחצנים שבקטגוריה Common שבחלונית Insert, על מנת ליצור רכיבים סמויים מסוימים (כגון הערות ונקודות עיגון בשם).
In the common tongue, it's known by another name.
בלשון המקומית הוא מוכר בשם אחר.
We're in the Common Market now, and my new deal is with Europe,
אנחנו בשוק המשותף כעת, והעסקים שלי יהיו עם הארופאים.
In the common vernacular, the virus took over every computer in the network.
בשפה פשוטה, הווירוס השתלט על כל המחשבים ברשת.
With your organization's subject tree, you can hierarchically categorize products, cases, sales literature, and articles. You can manage the tree using the options available in the Common Tasks area.
בעזרת עץ הנושאים של הארגון שלך, באפשרותך לסווג לקטגוריות באופן הירארכי מוצרים, אירועים, מסמכי מכירות ומאמרים. באפשרותך לנהל את העץ באמצעות האפשרויות הזמינות באזור 'משימות שכיחות'.
Coffee is in the common area.
הקפה נמצא באזור המשותף
I'm in the common bile duct.
I'm in the common bile duct.
אנחנו בצינור המרה המשותף
Just stay in the common areas.
פשוט להישאר באזורים המשותפים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 32. מדויק: 32. זמן שחלף: 677 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo