הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "in the direction" לעברית

חפש את in the direction ב: מילים נרדפות

הצעות

Drag across the object in the direction you want the gradient to be applied.
גרור לאורך האובייקט בכיוון הרצוי להחלת מעבר הצבע.
Select the Hand tool, and drag in the direction you want the artwork to move.
בחרו בכלי יד וגררו בכיוון שברצונכם להזיז את הגרפיקה.
your little bedside chats pushed him in the direction we needed.
שיחות המיטה הקטנות שלך דחפו אותו לכיוון שהיינו צריכים.
You just turn it on and you point in the direction that you want to fly.
אתם פשוט מדליקים אותו ואתם מכוונים לכיוון שאתם רוצים לטוס.
Extends the colors of pixels along the edge of the image in the direction specified.
מתיחת צבעי הפיקסלים לאורך קצה התמונה בכיוון שהוגדר.
Now, it's important to myself and certainly my fellow members of Congress that we support this president in the direction...
עכשיו, חשוב לעצמי ובוודאי חברי החברים שלי מהקונגרס שאנו תומכים נשיא זה בכיוון...
Sometimes you just have to ride the horse in the direction in which it's going.
לפעמים אתה פשוט צריך לרכב על הסוס לכיוון שהוא דוהר אליו.
Home, If that is in the direction is your lucky day today,
בית, אם זה בכיוון הוא יום המזל שלך היום,
When we use them together, it would point us in the direction we had to go.
כאשר אנו משתמשים בהם יחד, זה יכוון אותנו בכיוון שאנחנו צריכים ללכת.
There's a big river called the Gulf Stream that runs across and it's not going in the direction you are.
יש נהר גדול שנקרא "זרם הגולף" שרץ לאורך, והוא לא הולך לכיוון שלך.
The Gradient Feather tool lets you soften the gradient in the direction in which you drag.
הכלי ריכוך קצוות של מעבר צבע מאפשר לרכך את מעבר הצבע בכיוון הגרירה.
Travel in the direction he went, and if we're lucky, you'll find him heading back your way.
לך בכיוון שהוא פנה, ואם יהיה לנו מזל תמצא אותו חוזר בדרך שלך.
But as you can see, the low-velocity blood drops clearly point in the direction opposite to that in which we know Rodrigo to have fled,
אבל כפי שאתה יכול לראות טיפות הדם של המהירות הנמוכה מצביעות בבירור לכיוון הפוך מהכיוון שבו אנו, יודעים שרודריגו ברח
It guides you safely in the direction you're supposed to be heading.
הוא מנחה אותך, בבטחה לכיוון שאליו ברצונך להגיע.
Is there anything in the direction the guy with the bag is walking?
יש משהו בכיוון שהבחור עם התיק הולך אליו?
In either case, the text flows in the direction in which points were added to the path.
בכל אחד מהמקרים, המלל זורם בכיוון שבו נוספו נקודות לנתיב.
When you enter type along a path, the type flows in the direction that anchor points were added to the path.
בשעת הזנת כתב על נתיב, הכתב זורם בכיוון שבו נוספו נקודות העיגון לנתיב.
Rotate Selection lets you rotate the selection incrementally by dragging a selection handle in the direction you choose.
האפשרות 'סובב בחירה' מאפשרת לסובב את הבחירה בדרגות, באמצעות גרירת נקודת אחיזה בבחירה בכיוון הרצוי.
Don't you know that when you read a map, you keep it pointed in the direction you're going?
את לא יודעת שכאשר נוסעים לפי מפה מחזיקים אותה בכיוון הנסיעה?
Replace the test sheet in the same paper tray with the printed side up and the arrow pointing in the direction in which the paper will feed. Click Print Side 2.
החזר את גליון הניסיון לאותו מגש נייר כאשר הצד המודפס כלפי מעלה והחץ מצביע בכיוון של הזנת הנייר. לחץ על 'הדפס צד 2'.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 53. מדויק: 53. זמן שחלף: 189 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo