הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "in the interest" לעברית

חפש את in the interest ב: מילים נרדפות
בעניין
לטובת
האינטרס
באינטרס
כדי לקצר
מתוך אינטרס
משרת את האינטרסים
מתוך רצון
על מנת
למען הצדק
מטעמי
למען הגילוי הנאות
למען הרמוניה

הצעות

But in the interest of full disclosure, I did some research, and apparently I'm the two percent.
אבל בעניין של גילוי מלא, עשיתי קצת מחקר, וכנראה אני שני אחוזים.
Well, in the interest of finding your sister, may I have The Hourglass?
ובכן, בעניין של למצוא את אחותך, אפשר לקבל את שעון החול?
Whether that propagation is in the interest of humanity is an entirely different question.
האם זה לטובת האנושות זו שאלה אחרת לגמרי.
That order was countermanded by assistant chief Pope in the interest of our department's reputation.
הפקודה הזאת בוטלה ע"י המפקד פופ לטובת המוניטין של המחלקה שלנו.
Okay, well, in the interest of full disclosure,
אוקיי, טוב, האינטרס של גילוי מלא
And it was not in the interest of the US.
וזה לא היה האינטרס של ארה"ב.
Bill is only acting in the interest of the U.E.B., Alby.
ביל פועל רק לטובת האחווה, אלבי.
You cut off your hand in the interest of others.
אתה חותך לעצמך את היד לטובת מי יודע כמה אנשים.
Chief inspector, in the interest of all parties, Perhaps you should consider working with us.
פקד, לטובת כל הצדדים אולי כדאי שתשקלי לעבוד איתנו.
So, it was not in the interest of Korea.
אז, זה לא היה האינטרס של קוריאה.
I thought I'd state that up front in the interest of full disclosure.
חשבתי הייתי המדינה כי מלפנים האינטרס של גילוי נאות.
Instead one had to touch on their inner fears and manipulate them in the interest of a higher truth.
במקום זאת, צריך לגעת בפחדים העמוקים שלהם ולתמרן בהם לטובת האמת העליונה.
Second, in the interest of public health, I am performing an autopsy.
ושנית, לטובת בריאות האנשים פה ביצעתי נתיחה שלאחר המוות.
Mr. President, but in the interest of all those involved, would it be too much to ask for you to put forward another name for that ninth seat?
אבל לטובת כל המעורבים, האם יהיה זה יותר מדי לבקש ממך להציע שם אחר עבור הכיסא התשיעי?
Look, in the interest of not getting caught, I'll agree to half whatever we procure.
תראה, בעניין של לא להיתפס, אני אסכים למחצית כל מה שאנו להשיג.
Well, in the interest of international cooperation and full disclosure, we've agreed to send one of you lucky contestants back to Shanghai for questioning.
ובכן, בעניין שיתוף פעולה בינלאומי וגילוי נאות, אנחנו כבר הסכמנו לשלוח אחד מזל של מתמודדים ש חזרה לשנחאי לחקירה.
By the way, in the interest of honesty, we really do have a ring bear.
דרך אגב, בעניין של כנות, אנחנו עושים באמת יש לי דוב טבעת.
Still, in the interest of full disclosure, you should know that the Contract will protect itself from being discovered.
ובכל זאת, לטובת השקיפות המלאה, עליך לדעת שהחוזה יגן על עצמו מפני גילוי.
She's helping me in the interest of science and because she's cool.
היא עוזרת לי לטובת המדע וגם כי היא אחלה.
Well, in the interest of education, why don't we let Dr. Wilson do that?
לטובת החינוך, למה שלא ניתן לד"ר ווילסון לעשות את זה?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 242. מדויק: 242. זמן שחלף: 166 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo