הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "in the other direction" לעברית

לכיוון השני
בכיוון השני
בכיוון ההפוך
בכיוון האחר
לכיוון אחר
לכיוון ההפוך
לכיוון הנגדי
We stopped just as many men heading in the other direction.
עצרנו מספר דומה של אנשים שהלכו לכיוון השני.
While you nip off quietly in the other direction, I suppose.
מתי שאתם תלכו בשקט לכיוון השני, אני מניח.
All right, We'll go in the other direction then.
בסדר, אז נלך בכיוון השני.
I'm a psychic, and I'm sensing that the body was turned in the other direction.
אני מדיום, ואני חש שהגופה הייתה בכיוון השני.
Darling, your guitar playing would send Odysseus sailing in the other direction.
דרלינג, נגינת הגיטרה שלך ישלח אודיסאוס הפלגה בכיוון ההפוך.
If you're looking for service, you have to go back about four miles in the other direction.
אם אתם מחפשים שירות, אתה צריך לחזור כארבעה קילומטרים בכיוון ההפוך.
You were too busy running in the other direction.
היית עסוק מדי בריצה לכיוון השני.
I need you to give me a lift in the other direction.
אני צריך שתיתנו לי טרמפ לכיוון השני.
If you keep pulling him in the other direction...
אם תמשיכי למשוך אותו לכיוון השני...
Until Bryce stamped them null and void and sent them in the other direction.
עד שברייס יגרום להם לחטוא וישלח אותם לכיוון השני.
You ran in the other direction when you saw me coming down the hall yesterday.
את רצה בכיוון ההפוך כשראית אותי מגיע במסדרון אתמול.
CAINE: Except for a few delivery trucks, no one goes in the other direction.
חוץ מכמה משאיות תובלה אף אחד לא נוסע לכיוון השני.
If you were, I'd run in the other direction.
אם תעיזי, אני ארוץ לכיוון השני.
How can I be a father when I'm heading in the other direction?
איך אוכל להיות אב כשאני צועד לכיוון השני?
I bet you a tenner he's a spy in the other direction.
אני מתערב איתך על מטבע שהוא מרגל בכיוון ההפוך.
It would help if the guards were faced in the other direction.
זה יעזור, אם השומרים יעמדו עם פניהם לכיוון השני.
Looks you right in the face and points the finger in the other direction.
להביט לך בעיניים ולכוון אצבע מאשימה לכיוון השני.
I'm going in the other direction, I would have walked with you.
אני הולך לכיוון השני, הייתי הולך איתך.
And while the world is going in one direction, well, I just walk in the - in the other direction.
ובעוד שהעולם הולך בכיוון אחד, טוב, אני פשוט ללכת בכיוון ההפוך.
Well, the scale just tipped in the other direction.
עכשיו היא נוטה לכיוון השני.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 73. מדויק: 73. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo