הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "in the queue" לעברית

חפש את in the queue ב: מילים נרדפות
בתור
ותיכנסו לתור
Specifies the amount of time that an ASP script request is allowed to wait in the queue.
ציון משך הזמן שבה בקשת script של ASP יכולה להמתין בתור.
Message requested was not found in the queue specified.
ההודעה המבוקשת לא נמצאה בתור שצוין.
Messages in the queue are addressed to a database with journaling recipient problems
הודעות בתור ממוענות למסד נתונים עם בעיות של רישום נמענים ביומן
The number of milliseconds the most recent request was waiting in the queue.
מספר אלפיות השניה שהיה על הבקשה האחרונה להמתין בתור.
The number of tasks in the queue of propogation task sender
מספר המשימות בתור של שולח משימות ההפצה
Current number of unprocessed jobs in the queue
מספר נוכחי של משימות שלא עובדו בתור
We got two paper jobs in the queue.
יש לנו שתי עבודות נייר בתור.
Go away, there are other people in the queue.
לכו מכאן, יש אנשים אחרים בתור.
Check whether there are common destinations shared by messages in the queue (this step is conducted only when the server is running Exchange Server 2003)
בדוק אם קיימים יעדים המשותפים על-ידי הודעות בתור (שלב זה מתבצע רק כאשר בשרת פועל Exchange Server 2003)
And when they do, I'm in the queue.
וכשהם עושים זאת, אני בתור.
Average time a job had to wait in the queue before being processed within the last 24 hours
זמן ההמתנה הממוצע של משימה בתור לפני שעברה עיבוד ב - 24 השעות האחרונות
Average time a job had to wait in the queue per minute
זמן ההמתנה הממוצע של משימה בתור בדקה
The interval of time that indicates how long the messages processed by this binding can be in the queue before they expire.
מרווח הזמן שמציין כמה זמן יכולות הודעות שעובדו על-ידי איגוד זה להיות בתור לפני שתוקפן פג.
And tension in the queue as Neil barged past with his irritable bowels.
ומתח בתור בזמן שניל עבר עם המעי הרגיז שלו.
There's another document in the queue, on hold, that's set to print in two hours.
יש עוד מסמך בתור, בהמתנה, שמתוכנן להדפסה בעוד שעתיים.
Lisbeth Jensen, 52, accountant, saw Merete and her brother in the queue.
ליסבת ינסן, 52, רואת חשבון, ראתה את מרטה ואחיה בתור.
That way, when the hospital starts doing surgery again, - you'll be first in the queue.
כך, כשבית החולים יחזור לנתח, אתה תהיה הראשון בתור.
Average Task Wait Time is the average length of time the task spent waiting in the queue.
'משך המתנה ממוצע של משימה' הוא משך הזמן הממוצע שבמהלכו המשימה המתינה בתור.
You cannot add this e-mail to the selected queue. A queue item for this e-mail already exists in the queue. You can remove the item from the queue, and then try again.
אין באפשרותך להוסיף הודעת דואר אלקטרוני זו לתור שנבחר. פריט תור עבור הודעת דואר אלקטרוני זו קיים כבר בתור. באפשרותך להסיר את הפריט מהתור ולאחר מכן לנסות שוב.
Used by the receiving application when trying to determine if authentication was requested. If authentication was requested and the message is in the queue, then the message was authenticated.
משמש את היישום המקבל בעת ניסיון לקבוע אם התבקש אימות. אם התבקש אימות וההודעה נמצאת בתור, ההודעה אומתה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 58. מדויק: 58. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo