הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "in the rest of" לעברית

חפש את in the rest of ב: מילים נרדפות
ביתר
בשאר
את השאר
מלא את שאר
And speaking of bacteria, do you realize that each of us carries in our gut more bacteria than there are cells in the rest of our body?
ואם אנחנו מדברים על חיידקים, האם אתם קולטים שכל אחד מאיתנו נושא עימו בבטנו יותר חיידקים מכמות התאים שישנם ביתר גופינו?
At midnight, we patrol in the rest of the way.
בחצות, אנחנו מסיירים בשאר הדרך.
Hope nothing goes wrong in the rest of the world in 10 days.
בתקווה ששום דבר לא ישתבש בשאר העולם, ב -10 הימים הקרובים.
Nothing but bad paintings and tacky furniture in the rest of the house.
שום דבר רע, אבל הציורים ו מוזנח רהיטים בשאר הבית.
Is their acting this good in the rest of the movie?
המשחק שלהם כזה טוב גם בשאר הסרט?
It'd be better to begin in the rest of the house.
כנראה יהיה עדיף אם נתחיל בשאר הבית.
I need to call in the rest of my squad to secure the suspect.
אני צריך להתקשר בשאר הכיתה שלי כדי לאבטח את החשוד.
But farmers in the rest of the world are actually quite skinny, and that's because they're starving.
אבל חקלאים בשאר העולם הם למעשה די רזים, וזה כי הם גוועים בערב.
But there is a very curious pattern in the rest of the 20th century, because we see a sharp decline in this Islamic modernist line.
אבל קיימת מגמה מעניינת בשאר המאה ה -20, בגלל שניתן לראות ירידה חדה בכוח של המודרניזם האיסלמי.
Maybe not in New York, but in the rest of the country.
אולי לא כאן בניו יורק, אבל בשאר המדינה.
So is it you just don't know what's going on in the rest of the galaxy or you really don't care?
אז, אתם לא יודעים מה קורה בשאר הגלקסיה, או שפשוט לא ממש אכפת לכם?
There appears to be nothing of significance in the rest of the newspaper, not even in the agony column.
נראה שיש שום דבר בעל משמעות בשאר העיתון, אפילו לא בעמודת הייסורים.
But there is a curious question: If Islamic modernism was so popular in the 19th and early 20th centuries, why did Islamism become so popular in the rest of the 20th century?
אבל יש שאלה מעניינת: אם מודרניזם איסלמי היה כל כך פופולרי במאה ה -19 ותחילת המאה ה -20, למה איסלמיזם נהיה כל כך פופולרי בשאר המאה ה -20?
It makes just enough electricity to, for instance, do this, which at night is enough electricity, in the rest of the world, as Mr. Holly - Dr. Holly - pointed out, can run computers and a light bulb.
זה מייצר בדיוק מספיק חשמל כדי, לדוגמה, לעשות את זה, שבלילה זה מספיק חשמל, בשאר העולם, כמו שמר הולי - ד"ר הולי - הצביע, כדי להפעיל מחשבים ומנורות.
In the rest of the phone records, you can see more calls.
בשאר רישומי השיחות, אפשר לראות עוד שיחות.
We'll be eating the number one selling food In the rest of America.
מסעדת הפיוז"ן האסיאתית מספר אחת בניו יורק, שבה נאכל את המזון הנמכר מס' 1 בשאר אמריקה.
In the rest of the cases, typically the second best guess or third best guess was the right answer.
בשאר המקרים, בדרך-כלל הניחוש השני או השלישי היו התשובה הנכונה.
We'll be eating the number one selling food In the rest of America.
שבה נאכל את המזון הנמכר מס' 1 בשאר אמריקה.
You can see that in the rest of the pictures.
לראות את זה בשאר התמונות.
No sign of the demon in the rest of the house.
אין סימן השד בשאר הבית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 105. מדויק: 105. זמן שחלף: 246 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo