הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: you're in violation
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "in violation" לעברית

בניגוד
הפר מפר
מפרים
תוך הפרה
הפרה בוטה

הצעות

The so-called Justice League Is in violation of our marshal law.
ליגת הצדק שנקרא האם בניגוד לחוק המרשל שלנו.
This team is in violation of every jurisdictional rule.
צוות זה בניגוד לכל כלל שיפוט.
He's in violation of numerous articles of the UCMJ.
הוא הפר מספר תקנות של הצבא.
By the way hes in violation of Harvard law
דרך אגב הוא הפר את חוק הארוורד
It's in violation of about a dozen safety laws.
זה מפר את כתריסר חוקי הבטיחות.
Turns out the new compensation structure is in violation Of subsection c35.
מתברר שמבנה התגמולים החדש מפר את תת-סעיף סי -35.
Ms. Reed, your client is in violation...
העלמה ריד, הלקוח שלך, בניגוד...
Ma'am your boyfriend's in violation of the conditions of his ankle monitor.
גברתי של החבר שלך בניגוד לתנאים של הצג את קרסולו.
You withheld crucial evidence in violation of a subpoena.
אתה העלמת ראיות מכריעות בניגוד לצו בא.
You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations.
אינך רשאי לייצא את התוכנה בניגוד לחוקים ולתקנות הישימים לייצוא.
Did you know your redwood is in violation of the neighborhood safety growth code?
ידעת שעץ הסקוויה שלך מפר את בטיחות השכונה בחוק הצמחייה?
I'm sure he's in violation of his parole.
אני בטוח שהוא הפר את תנאי המעצר שלו
He's in violation of numerous articles of the UCMJ.
הוא מפר כמה סעיפים של הקוד הצבאי.
But you are in violation of sections four and nine of the endangered species act.
אבל אתה מפר את הסעיפים ארבע ותשע באמנת הזנים בסכנת הכחדה.
You are out past curfew, and therefore, in violation of local ordinance.
אתה בחוץ אחרי שעת העוצר ולפיכך מפר את החוק המקומי.
I know my presence stands in violation of rule, yet I could not wait upon the hour to see you.
אני יודע שהנוכחות שלי עומדת בניגוד לחוק, אבל הפעם לא יכל להמתין לשעה כדי לראות אותך.
Elizabeth may be in violation of the Espionage Act, among other federal statutes involving the improper handling of classified material.
עשוי להיות בניגוד של חוק הריגול, בין החוקים הפדרליים אחרים מעורב הטיפול לא נכון של חומר חסוי.
So, unless you've asked the public defender for permission to speak to his client, you are in violation of New York legal ethics.
אז, אלא אם בקשת הסנגור הציבורי רשות לדבר עם מרשו, אתה מפר את האתיקה המשפטית ניו יורק.
"in violation of Penal Code Section 187 A as alleged in count two in the information filed herein..."
"בניגוד לחוק העונשין סעיף 187 כפי שנטען בסעיף השני במידע שהוגש במסמך זה".
InDesign can highlight the paragraphs that sometimes break in violation of your settings.
InDesign יכול להדגיש פסקאות, שלעתים נחתכות בניגוד להגדרות אלה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 205. מדויק: 205. זמן שחלף: 183 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo