הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "incarceration" לעברית

חפש את incarceration ב: הגדרה מילים נרדפות
מאסר
כליאה
מעצר
כליאת
המאסרים
מעצרים
המאסר
המעצר
למאסר
במאסר
מהמאסר
ממאסר
שהמאסר
לכליאה
You know how many years of incarceration my testimony generated?
אתה יודע לכמה שנות מאסר העדויות שלי הובילו?
You know how many years of incarceration my testimony generated?
כמה ציונים לשבח קיבלתי אתה יודע לכמה שנות מאסר?
The incarceration of a felon always gets my juices pumping.
כליאה של פושע תמיד גורמת למיץ שלי לקפוץ.
Mass incarceration is such an important issue.
כליאה המונית היא נושא ממש חשוב.
I know what incarceration can do to a relationship.
אני ודע מה מעצר יכול לעולל למערכת יחסים.
You don't think that Stabbing her foster father with a pair of scissors Justified incarceration?
אינך חושבת שלדקור את אביה החורג עם מספריים מצדיק מעצר?
I know you're behind this absurd incarceration of my grandson.
אני יודע שאתה מאחורי כליאה אבסורדית זה של הנכד שלי.
And therefore, I'd like to grant you maximum compensation for wrongful incarceration.
ולכן, אני רוצה להעניק לך פיצוי מרבי כליאה פסולה.
Mass incarceration is the new Jim Crow!
כליאה ההמוני הוא ג'ים קרואו החדש!
Which is all I own after half a life of incarceration.
שהיא הדבר היחיד שעוד יש לי אחרי חצי חיים של מאסר.
So is "incarceration." What's your name?
אז הוא "כליאה" מה שמך?
Judge Lachlan sends them to prison but you forged the order of incarceration papers and gave them probation instead.
שופט לאכלן שולח אותם לכלא, אבל אתה מזויף סדר ניירות מאסר ונתן להם מבחן במקום.
Would either one of you care to share one of your stories... of incarceration on a group level?
למישהו מכם אכפת לשתף אותנו באחד מהסיפורים שלהם על מאסר ברמה הקבוצתית?
We propose a plea to murder two, incarceration at Sing Sing Prison for no less than 25 years, and regular evaluations by the parole board.
אנחנו מציעים שהוא יודה ברצח מדרגה שניה, מאסר של לא פחות מעשרים וחמש שנים בסינג סינג, והערכה תקופתית ע"י ועדת השחרורים.
You see, before my unfortunate incarceration,
אתה מבין, לפני המעצר, המצער שלי, חייתי באמריקה
so this despairing cycle of incarceration continues.
כך שהמעגל המייאש הזה של מעצרים ממשיך.
We're trying to end mass incarceration.
אנחנו מנסים לשים סוף לכליאה המאסיבית"
Who were there during his incarceration.
שהיו שם במשך תקופת המעצר שלו.
I have a couple months before my incarceration.
יש לי עוד כמה חודשים לפני המעצר שלי.
His incarceration's a crime against this community and all people of colour.
מאסרו של פשע נגד קהילה זו וכל האנשים של צבע.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 213. מדויק: 213. זמן שחלף: 197 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo