הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "individual" לעברית

חפש את individual ב: הגדרה מילים נרדפות
אדם
פרט
בודד
יחיד
אינדיבידואל
איש
אישי
נפרד
אינדיבידואלי
פרטני
יחידני
בודדים בודדות האדם נפרדים אישית נפרדות
אינדיבידואליים
אינדיבידואלים
האינדיבידואליות
האינדיבידואליים
האינדיבידואלים
אינדיבידואליות
באינדיבידואליות
הפרט

הצעות

Could that be one individual cycling through identities?
יכול להיות שרכיבה על אופני אדם אחד באמצעות זהויות?
Or any other individual the sole right
מעולם לא נתנו לג"ק קבורקיאן או לכל אדם אחר את הזכות
Not just that - ten individual e-cigarettes.
לא רק זה - עשר סיגריות אלקטרוניות פרט.
You cannot specify a Windows domain group as a site collection must specify an individual user account.
אינך יכול לציין קבוצה בתחום של Windows כמנהל אוסף אתרים. עליך לציין חשבון משתמש בודד.
Select Reference to edit an individual entry.
עבור למצב 'הפניה' כדי לערוך פריט בודד.
To override cookie handling for individual Web sites, click the Edit button.
כדי לעקוף טיפול בקבצי Cookie עבור אתרי אינטרנט בודדים, לחץ על לחצן עריכה.
Specify how individual lines of a multiline WordArt should be aligned.
קבע את אופן היישור של שורות נפרדות ב - WordArt המכיל שורות מרובות.
Port-based ACLs (PACLs) allow security policies to be applied on individual switch ports.
רשימות בקרת גישה מבוססות יציאה (PACLs) מאפשרות להחיל כללים של מדיניות אבטחה על יציאות אינדיבידואליות של המתג.
This web template defines a minimal Personal Space with Social features for an individual participating on a SharePoint Portal.
תבנית אינטרנט זו מגדירה שטח אישי מינימלי עם תכונות חברתיות עבור משתמש המשתתף בפורטל של SharePoint.
The content and functionality of a Page are designed to be customised to match the needs of individual users and your organisation.
התוכן והפונקציונליות של דף Page מיועדים להיות מותאמים אישית, כדי לענות על הצרכים של המשתמשים הפרטיים והארגון שלך.
Choose a template to control the look of individual refiner values in the Web Part.
בחר תבנית כדי לקבוע את המראה של ערכי ממקד בודדים ב - Web Part.
Replace individual Dell ink cartridges as needed.
החלף מחסניות דיו נפרדות של Dell לפי הצורך.
Dell may provide whole unit exchanges of such third party hardware rather than the exchange of individual parts.
Dell עשויה לספק החלפות של יחידות חומרה שלמות של חברות צד שלישי במקום החלפה של חלקים בודדים.
The Agent for VMware Virtual Infrastructure includes protection for an unlimited number of guests on an individual ESX host.
הסוכן לתשתיות הווירטואליות של VMware כולל הגנה למספר לא מוגבל של אורחים במארח ESX נפרד.
You can use Photoshop Extended to edit individual frames of video and image sequence files.
ניתן להשתמש ב - Photoshop Extended לעריכת מסגרות בודדות של וידאו ושל קובצי רצף תמונות.
Displaying the records can be a simple matter of dragging individual columns from the Bindings panel to the results page.
ניתן להציג את הרשומות בקלות, באמצעות גרירת עמודות בודדות מהחלונית Bindings לעמוד התוצאות.
Dreamweaver can also display a floating workspace in which each document appears in its own individual window.
Dreamweaver יכול גם להציג מרחב עבודה צף, שבו כל מסמך מופיע בחלון נפרד משלו.
Intel allows an individual to modify certain web sites or newsletters to their personal preferences based on personal information they have provided.
חברת Intel מאפשרת למשתמש לשנות אתרי אינטרנט או ידיעונים מסוימים לפי ההעדפות האישיות שלו, בהתבסס על מידע אישי שסיפק.
You can set the visibility of individual pages and configure the data refresh for diagrams saved to SharePoint.
ניתן להגדיר את הניראות של עמודים נפרדים ולקבוע את תצורת רענון הנתונים של דיאגרמות הנשמרות ב - SharePoint.
Directly setting TableLayoutSettings is not supported. Use individual properties instead.
אין תמיכה בהגדרה ישירה של TableLayoutSettings. השתמש במקום זאת במאפיינים נפרדים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3464. מדויק: 3464. זמן שחלף: 82 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo