הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "information technology" לעברית

חפש את information technology ב: מילים נרדפות
טכנולוגיית המידע
טכנולוגיית מידע
לטכנולוגיית מידע
טכנולוגיות מידע
I usually say I'm in information technology.
אני בדרך כלל נוהג לומר שאני בעסקי טכנולוגיית המידע.
And that really describes information technology.
וזה מה שבאמת מתאר את טכנולוגיית המידע.
We actually ship more than twice as much of every form of information technology.
אנחנו למעשה מיצאים יותר מפי שניים מכל סוג של טכנולוגיית מידע.
We've had 18 percent growth in constant dollars in every form of information technology for the last half-century,
היו לנו 18 אחוזי גידול בדולרים בכל צורה של של טכנולוגיית מידע בחצי המאה האחרונה.
That's troubling, since the human body itself is now becoming an information technology.
זה מטריד, מאחר וגוף האדם בעצמו הופך היום לטכנולוגיית מידע.
Our process for doing this is essentially transforming biotechnology and pharmacology into an information technology, helping us discover and evaluate drugs faster, more cheaply and more effectively.
התהליך שלנו בתחום זה בעצם הופך את הביו-טכנולוגיה ואת תורת התרופות לטכנולוגיית מידע, שעוזרת לנו לגלות ולבדוק תרופות מהר יותר, יותר בזול וביתר יעילות.
At least the exponential growth of information technology capability will continue unabated.
לפחות הגידול האקספוננציאלי של היכולות של טכנולוגיית המידע ימשיך ללא הפרעה.
Mr. Connover is the hotel's information technology consultant.
מר קונובר הוא יועץ טכנולוגיית המידע של המלון.
No one at that time had a clue about the explosion of information technology.
אף אחד באותו זמן היה לי מושג על הפיצוץ של טכנולוגיית המידע.
particularly as we're now applying nanotechnology, a form of information technology, to solar panels.
ובייחוד כעת, כאשר אנחנו מיישמים ננו-טכנולוגיה, שהיא סוג של טכנולוגיית מידע, ללוחות סולאריים.
The first six tracks here - artificial intelligence, advanced computing technologies, biotechnology, nanotechnology - are the different core areas of information technology.
ששת המסלולים הראשונים כאן, בינה מלאכותית, טכנולוגיות מחשוב מתקדמות, ביו-טכנולוגיה, ננו-טכנולוגיה הינם תחומי הליבה של טכנולוגיית המידע.
You hear that this is the era of environment - or biology, or information technology...
מדברים על כך שזהו עידן הסביבה - או הביולוגיה, או טכנולוגיית המידע...
but then you just totally stopped and became this, like, information technology support player, and...
אבל אז אתה פשוט לחלוטין הפסקת והפכתי זה, כמו, נגן תמיכת טכנולוגיית מידע, ו...
And part of the reason why we don't know anything at all is that the information technology systems that we use in global health to find the data to solve these problems is what you see here.
וחלק מהסיבה מדוע איננו יודעים כלום היא שמערכות טכנולוגיית המידע בהן אנו משתמשים בבריאות העולמית כדי להשיג את הנתונים על מנת לפתור בעיות אלה, הן מה שאתם רואים כאן.
My good friend Ray Kurzweil showed that any tool that becomes an information technology jumps on this curve, on Moore's Law, and experiences price performance doubling every 12 to 24 months.
חברי הטוב ריי קורצווייל הראה שכל כלי שהופך לטכנולוגיית מידע מתאים לעקומה הזו של חוק מור, וחווה הכפלה של יחס מחיר-תמורה מידי 12 עד 24 חודשים.
First of all, it's designed for an information technology that's over 500 years old.
קודם כל, היא תוכננה לטכנולוגיית מידע בת יותר מ -500 שנים.
So, in a day where a new information technology allows us to participate globally in any conversation, our barriers of information are completely lowered and we can, more than ever before, express our desires and our concerns.
אם כך, בזמן שבו טכנולוגיית מידע חדשה מאפשרת לנו להשתתף גלובלית בכל שיח, מחסומי המידע שלנו יורדים לגמרי ואנו יכולים, יותר מאי פעם, להביע את רצונותינו ודאגותינו.
But there was no VP of Information Technology.
אבל לא הייתה שם משרה של סגן נשיא מחלקת טכנולוגיית המידע?
Soon it will be Total Information Technology, "TlT".
בקרוב זה יהיה "טכנולוגיית המידע.)הטוטאלית".
The Administrator Tool can also be used by an Information Technology department to create custom install packages to export to other systems.
נוסף על כך, כלי מנהל הרשת יכול לשמש מחלקת טכנולוגיית מידע ליצירת חבילות התקנה מותאמות אישית לייצוא למערכות אחרות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 49. מדויק: 49. זמן שחלף: 66 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo