הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ingrained" לעברית

חפש את ingrained ב: הגדרה מילים נרדפות
מושרש
טבוע
מושרשת
מושרשים
הוטבע
בתודעתנו שעצם
מוטמעים
The ugly self-image is so well ingrained.
הדימוי העצמי של המכוערת כל כך מושרש.
It's, like, ingrained in them or something.
זה כאילו מושרש בהם או משהו.
With harry's code ingrained in me,
עם הקוד של הארי טבוע בי,
It was ingrained in him, so that makes sense.
זה היה טבוע בו, אז זה הגיוני.
We've all had such competitiveness ingrained in us.
התחרותיות מושרשת כל כך בכולנו.
But that behavior is ingrained in him.
אבל ההתנהגות הזו מושרשת אצלו.
But how can it be over when he's so ingrained in your heart?
אבל איך זה יכול להיגמר כשהוא כל כך טבוע בליבך?
With Harry's code ingrained in me, Cleaning a kill room should be automatic.
עם הקוד של הארי טבוע בי, ניקוי חדר הריגה צריך להיות אוטומטי.
You got to have it ingrained before you develop any real sense of, you know reason.
אתה חייב לקבל את זה מושרש לפני שאתם מפתחים כל תחושה אמיתית, אתם יודעים סיבה.
Sugar has now become so deeply ingrained into the fabric of our society that some people can't imagine life without it.
סוכר עכשיו הפך להיות כל כך מושרש במרקם של החברה שלנו שיש אנשים שלא יכולים לדמיין את החיים בלעדיו.
And I see that opting out that happens in childhood, and it moves in and becomes more ingrained, even by the time you get to adult life.
ואני רואה את הויתור הזה שקורה בילדות, וזה נכנס פנימה ונעשה יותר מושרש, אפילו כשמגיעים לבגרות.
And to keep this memory alive, to keep it ingrained inside of us, and in this place, today we inaugurate this monument, this memorial to the victims.
וכדי לשמור על הזכרון הזה בחיים, כדי לשמור אותו מושרש בתוכנו, ובמקום הזה, היום אנו חונכים את האנדרטה הזו, את אתר הזכרון הזה עבור הקורבנות.
That's so ingrained.
זה כל כך טבוע.
It's just really ingrained.
זה פשוט ממש מושרש
A tangle of incandescent talent and ingrained character flaws
"סבך של כשרון ליבון ופגמי אופי טבועים
Well, it's pretty ingrained.
ובכן, זה די לא בשליטתי.
These words are ingrained in the heart of every Tibetan.
מילים אלו מושרשים בליבו של כל טיבטי.
There's something Deeply ingrained in human biology.
יש משהו טבוע עמוק בביולוגיה של אדם.
You destroyed them because of the deeply ingrained hereditary human trait to protect one's own genes.
השמדת אותם בגלל התכונה האנושית התורשתית המושרשת להגן על הגנים שלכם
That song is forever ingrained in my memory.
השיר הזה הוא לנצח הטבוע בזכרוני.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 72. מדויק: 72. זמן שחלף: 115 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo