הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "initial" לעברית

חפש את initial ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

InspironTM notebooks are designed to deliver mobility and performance at the most affordable initial purchase price.
מחשבים ניידים מדגם InspironTM מתוכננים לספק ניידות וביצועים במחיר קנייה ראשוני הנוח ביותר.
Define (any) initial shareholder structure
הגדרת מבנה ראשוני (כלשהו) של בעלי מניות
The initial XML document in the form was created with a newer version of InfoPath.
מסמך ה - XML ההתחלתי בטופס נוצר באמצעות גירסה חדשה יותר של InfoPath.
The initial PersonalizationScope to be used when the page is first requested.
PersonalizationScope ההתחלתי שבו יש להשתמש כאשר נשלחת בקשה ראשונה לדף.
Take initial radiation, gamma-ray readings.
קחו קרינה התחלתית, קריאות על קרני גמא.
Average transmission time of initial HTML plus Java script to client in milliseconds
זמן שידור ממוצע של HTML ראשוני בנוסף ל - Java Script ללקוח באלפיות שניה
Lets the server dynamically determine the initial state of the check box.
אפשרות זו מאפשרת לשרת לקבוע באופן דינמי את המצב ההתחלתי של תיבת הסימון.
Indicates an initial starting size for this table.
מציין גודל התחלתי ראשוני עבור טבלה זו.
Reset Office to erase all app data and bring Office apps to their initial state
אפס את Office כדי למחוק את כל נתוני האפליקציות ולהביא את אפליקציות Office למצב ההתחלתי שלהן
Set the initial value of this field to:
קבע את הערך ההתחלתי של שדה זה כ:
You must supply a user name for the initial administrator account.
עליך לציין שם משתמש עבור חשבון מנהל המערכת ההתחלתי.
Changes the preamble length setting received by the access point during an initial connection.
משנה את אורך הגדרת המבוא המתקבלת על-ידי נקודת הגישה במהלך חיבור ראשוני.
Const field should have initial value defined.
לשדה קבוע צריך להיות ערך ראשוני מוגדר.
Use the given file on startup as initial input
השתמש בקובץ שניתן על ההפעלה כקלט ראשוני
TF14105: The initial permission assignments cannot be made.
TF14105: משימות ההרשאה ההתחלתי לא יכולות להעשות.
Unable to complete supplied SqlConnection does not specify an initial catalog or AttachDBFilename.
לא ניתן להשלים פעולה. ה - SqlConnection שסופק לא מציין קטלוג התחלתי או AttachDBFilename.
The/adminfile command-line option can be used only during initial installation of the product.
ניתן להשתמש באפשרות שורת הפקודה/adminfile בעת ההתקנה הראשונית של המוצר בלבד.
From initial design and deployment to on-going support, Dell is focused on eliminating unnecessary steps in managing your virtual infrastructure.
מהתכנון והפריסה הראשוניים ועד לתמיכה שוטפת, Dell מתמקדת בביטול השלבים הלא נחוצים של ניהול התשתית הווירטואלית שברשותך.
Preference settings specify the initial appearance and behavior of certain InCopy features.
הגדרות 'העדפות' מציינות את המראה וההתנהגות ההתחלתיים של תכונות InCopy מסוימות.
Specifies an initial XPath that is applied to the XML data.
ציון XPath התחלתי שמוחל על נתוני ה - XML.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1873. מדויק: 1873. זמן שחלף: 81 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo