הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "innate" לעברית

חפש את innate ב: הגדרה מילים נרדפות
מולד
טבעי
מלידה
מולדת
המולדת
מולדים
המולדים
הפנימי
הפנימית

הצעות

She has this innate sense of story.
יש לה חוש מולד זה של הסיפור.
But you have a gift, an innate talent.
אבל יש לך מתנה, כשרון מולד.
But you have a gift, an innate talent.
קיבלת מתנה כישרון טבעי.
Do you want to say that he's not the innate?
אתה רוצה להגיד שהוא לא מלידה?
The reason we're doctors is because we have an innate desire to help people.
הסיבה שאנחנו רופאים היא בגלל שיש לנו תשוקה מלידה לעזור לאנשים.
W-W-Wait. Doesn't anybody believe in innate knowledge anymore?
ח-חכי אף אחד לא מאמין יותר בידע מולד?
I'll tell you why. because there is an innate need to know your mother.
אני אגיד לכם למה בגלל שקיים צורך מולד לדעת מי אימך,
Magic is an innate talent, but it must be honed through practice.
קסם הוא כישרון מולד, אבל מוכרחים להשחיז אותו בתרגול.
You will meet resistance, requiring personnel with advanced combat abilities and innate knowledge of that ship.
אתה נתקל בהתנגדות, אנשים הדורשים עם יכולות לחימה מתקדמות וידע מולד של הספינה.
Weeks of sustained eating have prepared her for the journey, an innate, unerring sense of direction tells her where to go, but nothing can prepare her for bad weather.
שבועות של אכילה ממושכת, הכינו אותה למסע חוש כיוון מולד ולא טועה, אומר לה לאן לעוף אבל דבר לא יכול להכין אותה למזג אוויר גרוע.
My friend here and I have a particularly innate sense of smell, not to mention an immense appreciation for blood, and we just couldn't help but notice that the red that you use, very liberally, I might add...
ידידי כאן ואני מולד במיוחד חוש הריח, שלא לדבר הערכה עצומה עבור דם, ואנחנו פשוט לא יכולנו שלא להבחין כי אדום כי אתה משתמש, מאוד בנדיבות, אם יורשה לי להוסיף...
Innate knowledge or racial memory within all species is the understanding of newborns of all kinds to automatically know specific details and traits that the mother does not have to teach them.
ידע מולד או זכרון גזעי בכל הזנים זאת ההבנה של התינוקות מכל הסוגים כדי לדעת אוטומטית פרטים ותכונות ספציפיים שהאמא לא צריכה ללמד אותם.
It's an innate thing called goal dilution.
זהו דבר מולד הנקרא דילול מטרה
Dwarves have an innate fear of us.
לגמדים יש פחד מולד מאיתנו.
She just always had this innate goodness.
תמיד היה לה טוב-לב מולד
It might be innate goodness versus innate badness.
אולי טוב מולד נגד רוע מולד.
We're not born with an innate understanding of our biases.
אנחנו לא נולדים לתוך הבנה שלמה של ההטיות שבנו.
Babies really are born with a lot of innate pleasures.
התינוקות נולדים למעשה עם המון העדפות מולדות.
Now, these genes may have an innate immunity to infection.
עכשיו, גנים אלה עשויות להיות חסינות מולדת לזיהום.
Humans are born with an innate sense of justice.
בני אדם נולדים עם חוש צדק טבוע בהם.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 123. מדויק: 123. זמן שחלף: 108 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo