הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "installation" לעברית

חפש את installation ב: הגדרה מילים נרדפות
התקנה
מתקן
מיצג
מערכת
התקנת
מיצב
ההתקנה להתקנה
להתקנת
מהתקנה
התקנות

הצעות

Specify the Reporting database information for this Project Server installation.
ציין את פרטי מסד הנתונים של הדיווח עבור התקנה זו של Project Server.
Please login with an Administrator user account to run this installation program.
נא היכנס באמצעות חשבון משתמש מסוג Administrator כדי להפעיל תוכנית התקנה זו.
CD-ROM (with autorun program) Includes installation of Internet Explorer 8.
תקליטור (עם תוכנית הפעלה אוטומטית) כולל התקנה של Internet Explorer 8.
Windows Installer does not permit installation from a Remote Desktop Connection.
Windows Installer אינו מאפשר התקנה מחיבור לשולחן עבודה מרוחק.
You may be prompted to submit an installation error report to Microsoft when you exit the Wizard.
ייתכן שתתבקש לשלוח ל - Microsoft דוח שגיאות התקנה כאשר תצא מהאשף.
This installation requires a compatible Microsoft Office program installed on your computer.
התקנה זו דורשת התקנה של תוכנית תואמת של Microsoft Office במחשב שלך.
Microsoft Access 2010 must be installed before running this installation program.
יש להתקין את Microsoft Access 2010 לפני הפעלת תוכנית התקנה זו.
On-site or remote installation of your complete Dell storage system is highly recommended.
התקנה באתר או מרחוק של מערכת האחסון המלאה של Dell מומלצת במיוחד.
Enhanced installation and configuration with Dell professional project management and documentation.
התקנה והגדרת תצורה מתקדמות עם ניהול פרויקטים ותיעוד מקצועיים של Dell.
Optional installation services allow you to focus on your business while Dell sets up your printer.
שירותי התקנה אופציונליים מאפשרים לך להתמקד בעסק שלך בעוד Dell מתקינה עבורך את המדפסת.
Microsoft Office Excel Viewer requires the file '|0' to run. Run Setup again to assure proper installation.
הקובץ '|0' נדרש להפעלת מציג Microsoft Office Excel. הפעל שוב את תוכנית ההתקנה כדי לוודא התקנה תקינה.
Not all files necessary to perform an integrated installation are present. For more details and help installing this product contact Microsoft Product Support.
לא כל הקבצים הנחוצים לביצוע התקנה משולבת קיימים. לקבלת פרטים נוספים ועזרה בהתקנת מוצר זה, פנה לתמיכה במוצר של Microsoft.
File Includes installation of Internet Explorer 8. Use for installation from another program or for local network installations.
קובץ כולל התקנה של Internet Explorer 8. השתמש לצורך התקנה מתוכנית אחרת או התקנות רשת מקומיות.
Unable to retrieve the remote Windows Communication Foundation installation path.
אין אפשרות לאחזר את הנתיב של ההתקנה המרוחקת של Windows Communication Foundation.
Click Finish when the installation is complete.
לחץ על Finish (סיום) לאחר השלמת ההתקנה.
SharePoint Server installation path could not be found.
לא היתה אפשרות למצוא את נתיב ההתקנה של SharePoint Server.
The installation Uri must be absolute.
על ה - Uri של ההתקנה להיות מוחלט.
Dell Certified Technicians use established methodologies to minimize installation time.
הטכנאים המוסמכים של Dell עושים שימוש במתודולוגיות מבוססות כדי לקצר את זמן ההתקנה.
Click Allow to close this window and start the installation.
לחץ על Allow (אפשר) כדי לסגור את החלון והתחל בהתקנה.
The client installation is missing the required files to run Microsoft Dynamics.
בהתקנת הלקוח חסרים הקבצים הנדרשים להפעלת Microsoft Dynamics.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1033. מדויק: 1033. זמן שחלף: 68 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo