הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "instinctive" לעברית

חפש את instinctive ב: הגדרה מילים נרדפות
אינסטינקטיבי
אינסטינקטיביות
אינסטינקטיבית
הזדקקות טבעית
I never understood that the strip is something technical or instinctive.
לא הבינה שהרצועה היא משהו טכני או אינסטינקטיבי.
So instinctive, so clever, so very... very... brutal.
אז אינסטינקטיבי, כל כך חכם, כל כך...
His plans were often startling, instinctive, spontaneous and not infrequently obscure.
תכניותיו היו מזעזעות לעתים, אינסטינקטיביות, ספונטניות ולעתים קרובות, מעורפלות.
Now, our data processing on this is still preliminary, but it really seems that these phenomenal feats that the race car drivers are performing are instinctive.
עכשיו, הניתוח שלנו של הנתונים האלו עדיין ראשוני בלבד, אבל ממש נראה שהפעולות הפנומנאליות האלו שנהגי מכוניות המרוץ מבצעים הן אינסטינקטיביות.
And so there's a very instinctive way in which we briefly transmit emotions to each other.
וכך יש דרך מאוד אינסטינקטיבית שבה אנחנו משדרים בקצרה רגשות אחד לשני.
Or is their motivation so instinctive that they don't understand a "why" question at all?
או האם המוטיבציה שלהם ולכן אינסטינקטיבית כי הם לא מבינים שאלה "למה" בכלל?
Stet is instinctive.
סטט הוא אינסטינקטיבי.
It was an instinctive move.
It was his first instinctive ending.
זה היה הסיום הראשון האינסטינקטיבי שלו.
All cats have an instinctive fear of water.
כל החתולים פוחדים ממים באופן טבעי.
I think children have an instinctive need for adults.
אני חושב שלילדים יש הזדקקות טבעית למבוגרים.
People like Leonardo - there have not been many - had this amazingly instinctive curiosity.
לאנשים כמו לאונרדו - לא היו הרבה כאלה - היתה סקרנות אינסטינקטיבית מופלאה.
I think what he meant is that there's an instinctive human desire to mix the ingredients of our lives...
אני חושבת שהוא התכוון לכך, שהצורך לערבב את מרכיבי חיינו הוא אינסטינקט אנושי...
With good instinctive negotiating skills, but killing the dog?
בכישורי משא ומתן אבל להרוג את הכלב אוי ואבוי.?
The lone female hangs back for a moment, but the cub is eager to join in despite his instinctive fear of water.
הנקבה הבודדה מהססת לרגע אך הגור להוט להצטרף למרות הפחד הטבעי שלו ממים.
From the moment they hatch, they're driven by an instinctive urge to run to the sea.
מהרגע שהם בוקעים הם מונעים על-ידי דחף אינסטנקטיבי לרוץ אל הים.
He observed, "Man has an instinctive tendency to speak... as we see in the babble of young children."
הוא תיעד, "לאדם יש נטייה טבעית לדבר,"כפי שאנו רואים, במלמולם של ילדים קטנים."
The sardines fall back on their instinctive defence, swarming into a huge mass that confuses a predator.
הסרדינים נסמכים על ההגנה הטבעית שלהם, הם מתכנסים לגוש עצום שמבלבל את הטורף.
Now, the online tools to make the exchange as easy and as instinctive as the street, they're getting there.
הכלים המקוונים לביצוע החליפין הם קלים ומובנים מאליהם כמו הרחוב, הם מתקרבים לכך,
Imagine whenever you meet any other person, any time you meet a person, your habitual, instinctive first thought is, I want you to be happy.
דמיינו שכאשר אתם פוגשים כל אדם אחר, בכל פעם שאתם פוגשים את האדם שלכם, ההרגל שלכם, המחשבה האינסטינקטית הראשונה, היא "אני רוצה שתהיה מאושר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 52. מדויק: 52. זמן שחלף: 77 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo