הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "interest rate" לעברית

חפש את interest rate ב: מילים נרדפות
שיעור ריבית
שיעור הריבית
שער הריבית
Over these 10 years, 40 million dollars in affordable financing, average interest rate five percent to six percent.
במהלך 10 השנים הללו, 40 מיליון דולר במימון משתלם שיעור ריבית ממוצע 5%-6
Financial mode supports several computations, including periodic interest rate, present and future value, double declining and straight line depreciation, and many others.
מצב פיננסי תומך במספר חישובים, כולל שיעור ריבית תקופתי, ערך נוכחי ועתידי, יתרה פוחתת כפולה וקו ישר ועוד רבים אחרים.
Rate is the periodic interest rate.
הפרמטר "שיעור" הוא שיעור הריבית התקופתי.
Jim, they just raised the interest rate on the cards and I've already put some bills on there, so...
ג'ים, הם רק העלו את שיעור הריבית על כרטיסים ויש לי כבר לשים כמה חשבונות על שם, כל כך...
Your interest rate and monthly payment may vary, depending on your creditworthiness.
שער הריבית והתשלומים החודשיים שלך עשויים להשתנות, בהתאם לכושר האשראי שלך.
The applicable interest rate and your monthly payments may be higher depending on your creditworthiness as determined by lender in its sole discretion.
שער הריבית הישים והתשלומים החודשיים שלך עשויים להיות גבוהים יותר, בהתאם לכושר האשראי שלך, כפי שהוא נקבע על-ידי המלווה לשיקול דעתו הבלעדי.
It's horrible, but all that means is they just crank up the interest rate.
זה נוראי, אבל זה סך הכל אומר שהם העצימו את שער הריבית.
Victoria's dad and I are working out a payment plan with a very reasonable interest rate.
אבא של ויקטוריה ואני עובדים על תוכנית תשלומים עם שיעור ריבית מאוד הגיוני לפחות האופנוע של ניק.
The example shows the interest to pay in the last year of a three year loan. The interest rate is 10 percent.
הדוגמה מראה מהי הריבית שיש לשלם בשנה האחרונה של הלוואה בת שלוש שנים, כאשר שיעור הריבית הוא 10 אחוזים.
What was the interest rate you gotu
איזה שיעור ריבית קיבלת
Your interest rate's outrageous.
שער הריבית שלך שערורייתי.
Ms. Rodgers, I assure you, this is a very competitive interest rate considering your financial history.
מיז רודג'רס, אני מבטיח לך, זה שיעור ריבית מאוד תחרותי...
Of course hidden in the dozens or hundreds of pages of fine print are tricky clauses that allow the bank to raise your interest rate to a number you didn't know about, perhaps so high that you won't be able to repay your loan.
כמובן שבתוך מאות הניירות מסוג משובח חבויים סעיפים ערמומים המאפשרים לבנק להעלות את שיעור הריבית שלך למספר שלא ידעת עליו, יתכן שכה גבוה שלא תוכל להחזיר את ההלוואה שלך.
Cut our interest rate by seven percent.
שער הריבית שלנו קוצץ בשבעה אחוזים.
What is the Bank of England interest rate?
מה אחוז האינטרס של בנק אנגליה?
Almost makes the interest rate increase worth it.
כמעט עושה את עליית ההתעניינות שווה את זה
Capital One credit card with no introductory interest rate.
אשראי ללא ריבית של קפיטל וואן.
I can get you a very attractive interest rate.
אני יכולה לסדר לך ערך ריבית אטרקטיבי ביותר.
And that's with a fixed interest rate and paying twice the monthly minimum.
וזה בריבית קבועה ותשלום כפול מהמינימום החודשי.
What's the interest rate on your credit card?
כמה ריבית יש לך בכרטיס אשראי לא יודעת, אבל הריבית שלי -?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 58. מדויק: 58. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo