הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "interest rates" לעברית

חפש את interest rates ב: מילים נרדפות
שערי ריבית
שיעורי הריבית
שיעורי ריבית
שערי הריבית
הנגבת
שער ריבית
Other than the skyrocketing interest rates on personal loans?
מלבל שערי ריבית מרקיעי שחקים של הלוואות פרטיות?
It includes terms we often hear such as interest rates, loans, debt, the money supply inflation, etc.
למערכת השוק, בין היתר היא כוללת מונחים שאנו שומעים לעתים קרובות כמו שערי ריבית, הלוואות, חוב, אספקת כסף.
He dramatically cut interest rates again and again.
הוא הוריד משמעותית את שיעורי הריבית, שוב ושוב.
The uncertainty of interest rates is affecting the bond market.
אי הוודאות של שיעורי הריבית משפיע על המסחר במניות
You control the trade unions, influence interest rates and stock prices.
אתה שולט באיגודי העובדים, משפיע על שיעורי ריבית ועל מחירי מניות.
And there are these guys who used to model the future of interest rates, and all that kind of stuff.
והנה בחורים שהיו פעם יוצרים מודל של שיעורי ריבית בעתיד, ודברים מהסוג הזה.
Cut government spending, then interest rates would go down and the markets would boom.
לקצץ בהוצאות המדינה, אז ירדו שיעורי הריבית והשוק ישגשג,
Well, interest rates couldn't be lower.
שיעורי הריבית מעולם לא היו נמוכים יותר.
3 years ago, the bank raised the interest rates on our mortgage for no reason.
לפני שלוש שנים, הבנק העלה את שיעורי הריבית על המשכנתא שלנו ללא כל סיבה.
MICHELLE, DID YOU KNOW THAT WITH PREVAILING INTEREST RATES, THAT PENNY WILL BE WORTH ALMOST 3 CENTS
מישל, ידעת שבגלל שיעורי הריבית השכיחים, המטבע הזה יהיה שווה כמעט 3 סנט
Interest rates are going back up and I'm paying a demolition crew to sit around in a restaurant they're supposed to be knocking down.
שיעורי הריבית עולים בחזרה, ואני משלם לצוות הריסה בכדי לשבת ולאכול במסעדה שהם אמורים להרוס.
I'm checking interest rates.
אני בודק שערי ריבית
It's interest rates.
long-term interest rates will spike.
שיעורי ריבית לטווח ארוך יהיו ספייק.
They push interest rates up!
הם דוחפים את שיעורי הריבית למעלה
This letter details the back-room deal between King Ferdinand and Signor Portinari, in which favorable interest rates were offered in direct exchange for the King's threat of default.
המכתב הזה מתאר את העסקה הסודית בין, המלך פרדיננד וסניור פורטינרי שבה שיעורי ריבית מוזלים הוצעו בתמורה לאיום השתמטותו של המלך פרדינדד מתשלום ההלוואות.
How do you explain the company's failure to hedge its portfolio against the rise of long-term interest rates?
איך את מסבירה את כישלון החברה בהגבלת התיק כנגד הגידול של שערי ריבית ארוכי טווח?
! principal, schedule!! Returns the future value of an initial principal after applying a series of compound interest rates! is the present value! is an array of interest rates to apply!
principal, schedule!! החזרת הערך העתידי של קרן התחלתית לאחר החלת סידרה של שיעורי ריבית מורכבים! הערך הנוכחי! מערך שיעורי ריבית שיש להחיל!!
Two of our credit cards raised their interest rates,
כן - שניים מכרטיסי האשראי, שלנו העלו את שערי הריבית.
Shelly-shell, how are our interest rates?
שלי-של, מה קורה עם שערי הריבית שלנו?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 92. מדויק: 92. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo