הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "interpretation" לעברית

חפש את interpretation ב: הגדרה מילים נרדפות
פרשנות
פירוש
פרוש
הסבר
לפירושים
אינטרפרטציה
פרשנויות
הפרשנות לפרשנות הפירוש
לפירוש
It's only the execution of the written music, no interpretation.
זו רק ההוצאה לפועל של המוזיקה הכתובה, ללא פרשנות.
So you admit it's all interpretation.
"אז אתה מודה שהכל פרשנות.
That's a... interesting interpretation of that quote.
זה פירוש מעניין של הציטוט הזה.
Can we just proceed to the vision interpretation, please?
האם נוכל להמשיך עם פירוש החזיונות, בבקשה?
There was also some creative interpretation involved.
היה גם קצת פרוש יצירתי מעורב.
Allow me, if you will, another interpretation of the evidence.
הרשה לי, אם ארצה, פרשנות נוספת של הראיות.
They accept an interpretation that a race of giants once lived here...
הם מקבלים את פרשנות שגזע של ענקים גר פה פעם...
Now that could count as a kind of interpretation.
זה יכול להיחשב כסוג של פרשנות.
Another interpretation, the true story of Adam and Eve -
עוד פירוש, הסיפור האמיתי של אדם וחווה: "ספר "בראשית
I can't think of another interpretation.
אני לא מצליח לחשוב על פירוש אחר?
It's a new interpretation I'm working on.
זה פירוש חדש שאני עובד עליו.
It had a different interpretation, that's all.
ניתנה פרשנות שונה, זה הכול.
Well, that's a matter of interpretation.
ובכן, זה עניין של פרשנות.
You seem to have a very broad interpretation of it.
נראה לי פרשנות רחבה מאוד שלו.
There is only one very likely interpretation.
יש רק אחד פרשנות מאוד סבירה.
Well, like I said, that's one interpretation.
ובכן, כמו שאמרתי זה פירוש אחד.
It's an interpretation we can use to get someone in power.
זוהי פרשנות אנו יכולים להשתמש כדי להשיג מישהו בשלטון.
Whether my client went astray is a Matter of interpretation.
בין אם מרשי הולך שולל או לא זה עניין של פרשנות.
What you call a mistake, Sweets calls an interpretation.
למה שאת קוראת טעות, סוויטס קורא לזה פרשנות.
It's just one kid's interpretation.
של איזה ילדון הוא אהב לצטט את מהטמה גנדי
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 476. מדויק: 476. זמן שחלף: 103 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo