הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "into" לעברית

חפש את into ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

1847
853
844
Imports objects from Active Directory into Profile Database.
ייבוא אובייקטים מ - Active Directory לתוך מסד נתונים של פרופילים.
Link tables from another SQL Server database into this database.
קשר טבלאות ממסד נתונים אחר של SQL Server לתוך מסד נתונים זה.
This will install the selected rating system into the Content Advisor feature of Internet Explorer.
פעולה זו תתקין את מערכת הדירוג שנבחרה לתוך תכונת יועץ התוכן של Internet Explorer.
Cannot paste a link into a PivotTable report.
אין אפשרות להדביק קישור לתוך דוח PivotTable.
References to subtotals and data items cannot be entered into PivotTable formulas.
אין אפשרות להזין הפניות לסכומי ביניים ולפריטי נתונים, לתוך נוסחאות PivotTable.
Office is not able to write data into the Data store. Please try again later.
ל - Office אין אפשרות לכתוב נתונים לתוך מאגר הנתונים. נא נסה שוב מאוחר יותר.
Addresses will be imported into your Outlook Contact Folder.
כתובות ייובאו לתוך תיקיית אנשי הקשר שלך ב - Outlook.
PowerPoint can't insert a presentation into itself.
ל - PowerPoint אין אפשרות להוסיף מצגת לתוך עצמה.
Scan a document into your notes.FYI: OneNote can search for text in scanned images.
סרוק מסמך לתוך ההערות.לידיעתך: OneNote יכול לחפש אחר טקסט בתמונות סרוקות.
Publisher cannot merge data into this publication.
ל - Publisher אין אפשרות למזג נתונים בפרסום זה.
Maximum number of requests that are permitted into FastCGI handler queue.
מספר מרבי של בקשות המותרות בתור של מטפל FastCGI.
Publisher cannot write data into the Data store
ל - Publisher אין אפשרות לכתוב נתונים במאגר הנתונים
Publisher cannot insert this picture into the appropriate graphic converter is not available.
ל - Publisher אין אפשרות להוסיף תמונה זו לפרסום. הממיר הגרפי המתאים אינו זמין.
You can easily import this information back into Project and keep working without reentering data.
באפשרותך לייבא בקלות מידע זה חזרה אל Project ולהמשיך לעבוד ללא צורך בהזנה חוזרת של הנתונים.
Import local resources from this project into Project Server using this wizard.
יבא משאבים מקומיים מפרוייקט זה ל - Project Server באמצעות אשף זה.
The value is too big to fit into an Int32. The arithmetic operation resulted in an overflow.
הערך גדול מדי כדי להתאים ל - Int32. הפעולה האריתמטית הסתיימה בגלישה.
The XPath expression passed into Compile() is null or empty.
ביטוי ה - XPath שהועבר ל - Compile () הוא NULL או ריק.
Unable to paste into these cells because they contain a PivotTable.
אין אפשרות להדביק בתאים אלה מכיוון שהם מכילים PivotTable.
One or more columns in the data source weren't imported into Excel.
עמודה אחת או יותר ממקור הנתונים לא יובאו ל - Excel.
Filename is too long to fit into Mac binary header structure.
שם הקובץ ארוך מכדי להתאים למבנה כותרת בינארית של Mac.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 151083. מדויק: 151083. זמן שחלף: 290 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo