הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "into a list" לעברית

Select a series of paragraphs to make into a list.
בחר סדרת פסקאות שיש להפוך לרשימה.
I'm trying to make sure it doesn't turn into a list of apologies.
ואני מנסה לוודא שהיא לא תהפוך לרשימה של התנצלויות מפשעים חמורים.
And turn that into a list of locations where he'll most likely strike again.
וליצור רשימה של מקומות שבם הוא יהיה שביתה ככל הנראה שוב.
A sly declaration of new classic status... slipped into a list of old safe ones.
הכרזה ערמומית על קלאסיקה חדשה החליקה לתוך רשימת שירים חדשים
I'm not going to let the list of things I want to do before I die turn into a list of regrets.
אני לא אתן לרשימת הדברים שאני רוצה לעשות לפני מותי לההפך לרשימה של חרטות.
This is a more interesting one where half faces were shown to some people, and then to add them into a list of most beautiful to least beautiful and then exposing a full face.
זה ניסוי מעניין יותר בו חציי פנים הוצגו לכמה אנשים שהתבקשו לסדר את הפנים ברשימה, מהיפה ביותר לפחות יפה ולאחר מכן הוצגו להם הפנים השלמות.
A sly declaration of new classic status slipped into a list of old safe ones.
היא היתה יפה מדי, חכמה מדי שנונה מדי, יותר מדי

תוצאות נוספות

But the towel boy ran into a laundry list of problems.
אבל נער המגבות נתקל בבעיות באורךשלרשימתכביסה...
Jackie talked Mrs Kennedy into giving us a list of the regular lotto players.
ג'קי שיכנעה את גברת קנדי לתת לנו רשימה
We don't want to thaw ourselves into a Red List situation.
שלא נפשיר את האנייה."ונגיע למצב של "רשימה אדומה.
Since someone took your database and turned it into a personal hit list.
שלך והפך אותו לרשימת חיסול לוואן היה תדפיס של.
Since someone took your database and turned it into a personal hit list.
מאז שמישהו גנב את בסיס הנתונים שלך והפך אותו לרשימת חיסול.
Jackie talked Mrs. Kennedy into giving us... a list of the regular lotto players.
ג'קי דיבר עם גב' קנדי וביקש רשימה של המשתתפים הקבועים של הלוטו
You can also click Save As... to save this list into a log file.
באפשורתך ללחוץ גם על שמירה בשם... כדי לשמור רשימה זו בקובץ יומן.
An object cannot be processed because search cannot convert a Notes Access-Denied entry in the Access Control List into a Windows NT identity. Check the Notes to Windows NT identity mapping.
אין אפשרות לעבד אובייקט מאחר שלשירות החיפוש אין אפשרות להמיר ערך מסוג Access-Denied של Notes ברשימת בקרת הגישה לזהות של Windows NT. בדוק את מיפוי הזהויות של Notes ל - Windows NT.
The Exclude list is a list of WiFi networks that you will not automatically be connected to.
רשימת הפריטים המנועים היא רשימה של רשתות WiFi שלא תחובר אליהן אוטומטית.
The URL parameter DataSourceName refers to a list that is not an external list.
פרמטר כתובת ה - URL DataSourceName מתייחס לרשימה שאינה רשימה חיצונית.
Create a list on a SharePoint site and a table in the current database that links to the newly created list.
צור רשימה באתר SharePoint וטבלה במסד הנתונים הנוכחי המכילה קישור לרשימה החדשה שנוצרה.
Specify a product list that contains the entries for your can create a new list, reuse an existing list, or select a list from your Outlook contacts.
ציין רשימת מוצרים המכילה את הערכים עבור הקטלוג שלך.באפשרותך ליצור רשימה חדשה, לעשות שימוש חוזר ברשימה קיימת או לבחור רשימה מאנשי הקשר שלך ב - Outlook.
A list of people your team works with, like customers or partners. Contacts lists can synchronize with Microsoft Outlook or other compatible programs.
רשימת אנשים שחברי הצוות שלך עובדים איתם, כגון לקוחות או שותפים. ניתן לסנכרן רשימות אנשי קשר עם Microsoft Outlook או תוכניות תואמות אחרות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 25138. מדויק: 7. זמן שחלף: 365 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo