הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "into the" לעברית

הצעות

386
305
291
286
271
250
229
228
177
And drag me into the bedroom?
בראש עם אלה ולגרור אותי לחדר השינה.
The creator must be logged into the system and have Distiller running.
על היוצר להיכנס למערכת ולהפעיל את Distiller.
Couldn't load the UML model into the Visio diagram.
לא היתה אפשרות לטעון את מודל ה - UML לתוך דיאגרמת Visio.
Office is not able to write data into the Data store. Please try again later.
ל - Office אין אפשרות לכתוב נתונים לתוך מאגר הנתונים. נא נסה שוב מאוחר יותר.
RedirectionType 'Cache' does not allow any RedirectionLocation objects be passed into the constructor.
ה - RedirectionType 'מטמון' אינו מאפשר העברה של אובייקטי RedirectionLocation כלשהם לבנאי.
The IAsyncResult passed into the async callback does not have a valid AsyncState.
ל - IAsyncResult שהועבר להתקשרות חזרה האסינכרונית אין AsyncState חוקי.
Publisher cannot write data into the Data store
ל - Publisher אין אפשרות לכתוב נתונים במאגר הנתונים
Publisher cannot insert this picture into the appropriate graphic converter is not available.
ל - Publisher אין אפשרות להוסיף תמונה זו לפרסום. הממיר הגרפי המתאים אינו זמין.
You can plug OMPM into the Dell Management Console to create a single view of the printer environment.
באפשרותך לחבר את OMPM למסוף הניהול של Dell ליצירת תצוגה יחידה של סביבת ההדפסה.
This will install the selected rating system into the Content Advisor feature of Internet Explorer.
פעולה זו תתקין את מערכת הדירוג שנבחרה לתוך תכונת יועץ התוכן של Internet Explorer.
Every day 150 million people log into the network using a Dell system.
בכל יום, 150 מיליון איש מתחברים לרשת באמצעות מערכת של Dell.
To change Parameter Bindings property, type it into the text box.
כדי לשנות את המאפיין Parameter Bindings, הקלד אותו לתוך תיבת הטקסט.
Import contacts from Outlook CSV file or User directory into the contact list
יבא אנשי קשר מקובץ CSV של Outlook או ממדריך כתובות משתמשים לתוך רשימת אנשי הקשר
In standalone InCopy documents, you can insert a graphic into the default text frame, making it an inline graphic.
במסמכי InCopy עצמאיים, ניתן להכניס גרפיקה למסגרת הטקסט של ברירת המחדל, ולהפוך אותה לגרפיקה בתוך שורה.
Type or paste your script code into the Content box.
הקלד או הדבק את קוד הסקריפט בתוך התיבה Content.
Inspects for custom worksheet properties inserted into the file by add-ins, like Power View.
בודק אם קיימים מאפייני גליון עבודה מותאמים אישית שנוספו לקובץ על-ידי תוספות שונות, כגון Power View.
As you write and edit, you can tell when your story fits perfectly into the InDesign layout.
במהלך כתיבה ועריכה, ניתן לדעת מתי הכתבה מתאימה במדויק לפריסה של InDesign.
Project Web App will have visibility into the projects created with this Enterprise Project Type.
Project Web App יוכל לבחון לעומק פרוייקטים שנוצרו באמצעות סוג פרוייקט ארגוני זה.
(! idspnOneNote) encountered some errors during merging. Some pages may have not been merged into the selected section.
( idspnOneNote) נתקל בשגיאות אחדות במהלך המיזוג. ייתכן שמספר עמודים לא מוזגו למקטע שנבחר.
Babyfaced assassin strides into the first...
"המתנקש התינוקי" ...דוהר לתוך הראשון?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 33228. מדויק: 33228. זמן שחלף: 593 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo