הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "irinventory" לעברית

Ted? Maybe we should take a look at the irinventory list first.
טד, אולי כדאי שתעיף מבט ברשימה הראשונה?

תוצאות נוספות

Changing the inventory model to 'Standard cost' could affect the inventory value and ledger. Dynamic AX cannot undo a 'Standard cost' inventory model conversion.
שינוי מודל המלאי ל'עלות תקן' עשוי להשפיע על הספר הראשי והערך של המלאי. ל - Dynamic AX אין אפשרות לבטל המרה של מודל המלאי ל'עלות תקן'.
Create an inventory list to manage your inventory levels
צור רשימה של פרטי מלאי כדי לנהל את רמות המלאי שלך
But the real magic and the secret source behind collaborative consumption marketplaces like Airbnb isn't the inventory or the money.
אבל הקסם האמיתי והסוד מאחורי שווקי הצרכנות השיתופית כדוגמת Airbnb הוא לא המלאי או הכסף.
We need an inventory of supplies.
אנחנו צריכים מלאי של אספקה -,תרופות לטיפול בזיהום נגיפי...
Hardware-Tools required to manage and inventory the physical hardware in the system.
Hardware (חומרה)- כלים הנדרשים לניהול ומלאי של החומרה הפיזית במערכת.
Dell authorised distributor reports via Zyme, our inventory management tool.
מפיץ מורשה של Dell ידווח בשמך באמצעות מערכת Zyme, שהיא כלי ניהול המלאי שלנו.
Dell maintains minimal product inventory, so product improvements are passed on to the customer immediately.
Dell שומרת מלאי מוצרים מינימלי, לכן שיפורים במוצר עוברים ללקוח באופן מיידי.
Tools for comparison, diagnosis, and inventory management of Excel workbooks and Access databases.
כלים להשוואה, אבחון וניהול מלאי עבור חוברות עבודה של Excel ומסדי נתונים של Access.
Asset;Assets;Home Inventories;Home Inventory;
נכס;נכסים;מלאי ביתי;רשימות מלאי ביתי;
Print inventory transactions for specification of the inventory value.
הדפס עסקאות מלאי עבור מפרט של ערך המלאי.
Teresa's got inventory at Costco.
(לתרזה יש ספירת מלאי בקסטקו (חנות
INTO THE GAME INVENTORY. APPARENTLY IT COULD CAUSE 120 DAMAGE PER SECOND
לרשימת הנשקים במשחק נראה שהיא מסוגלת, לגרום 120 נזק בשניה
He stayed late Friday before last to do inventory -
הוא נשאר עד מאוחר ביום שישי לפני האחרון לערוך רשימת מלאי.
Step 1 - we build inventory.
שלב ראשון: אנחנו יוצרים רשימת מצאי.
Got receipts, inventory lists, whatever you need.
קבלות יש לי, רשימות מלאי, מה שאתה צריך.
Sir, I can handle inventory myself.
אדוני, אני יכול להתמודד עם מלאי עצמי.
You can help me take inventory.
אתה יכול לעזור לי לעשות רשימת מצאי, טוב?
An updated inventory of our supplies.
עדכון על רשימת האספקה שלנו קיבלנו בחזרה פחות מחצי.
Han's staying late to do inventory.
האן נשאר עד מאוחר כדי לעשות ספירת מלאי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1536. מדויק: 1. זמן שחלף: 236 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo