הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "is attached" לעברית

חפש את is attached ב: מילים נרדפות
מצורפת
מחובר
מצורף
מחוברת
מוצמד
הוא קשור
צירוף
דבוקות
מסופח
Specifies which WIP period the transaction is attached to.
ציון תקופת WIP שאליה העסקה מצורפת.
Are you sure you want to delete replacement order? A return order is attached.
האם אתה בטוח שברצונך למחוק הזמנת חילוף? הזמנה שהוחזרה מצורפת.
An improvised explosive device is attached to the bottom of your car.
מתקן נפץ מאולתר מחובר לתחתית מכוניתך.
That cable bill is attached to a physical address in Philly.
חשבון הכבלים הזה מחובר לכתובת אמיתית בפילדלפיה.
The diagram cannot be opened because Microsoft Access 2010 does not support database diagrams for the version of SQL Server to which your database is attached.
אין אפשרות לפתוח את הדיאגרמה מאחר ש - Microsoft Access 2010 אינו תומך בדיאגרמות של מסדי נתונים עבור גירסת SQL Server שאליה מסד הנתונים שלך מצורף.
Name of the table or class that the application object is attached to
שם הטבלה או המחלקה שאליה מצורף אובייקט היישום
ID of the register which the current journal is attached to.
מזהה הרישום שאליו מצורף היומן הנוכחי.
Description of subsegment that business relation is attached to
התיאור של פלח משנה שאליו מצורף קשר עסקי
Specify which group of document types that the type is attached to
ציין את קבוצת סוגי המסמכים שאליה הסוג מצורף
Opens the summary page for the history list this workflow is attached to.
פתיחת דף התקציר של רשימת ההיסטוריה שאליה מצורפת זרימת עבודה זו.
This area might be empty in View mode depending on the KPI selection and report view configuration in the scorecard to which this Web Part is attached.
אזור זה עשוי להיות ריק במצב תצוגה בהתאם לבחירת ה - KPI ולתצורה של תצוגת הדוח בכרטיס הניקוד שאליו מצורף Web Part זה.
No price discount journal line is attached with Inventory dimension.
לא מצורפת שורה של יומן הנחות מחיר לממד המלאי.
Specifies the pool that the production is attached to.
מציין את המאגר שאליו מצורף הייצור.
Specify which module the misc. charges group is attached to.
ציין לאיזה מודול מצורפת קבוצת החיובים השונים.
Customer group that quotation is attached to.
קבוצת הלקוחות שאליה מצורפת הצעת המחיר.
The kill switch on that necklace is attached to a different circuit.
מתג ההריגה בשרשרת מחובר למעגל אחר.
This command does not work unless an XML expansion pack is attached to the document.
פקודה זו אינה פועלת אלא אם כן מצורפת למסמך חבילת הרחבה של XML.
The original message is attached because you don't have the rights necessary to modify the original.
ההודעה המקורית מצורפת מאחר שאין לך הזכויות הדרושות לשינוי המקור.
Name of the Y sub-axis this series is attached to.
השם של ציר Y משנה שאליו סידרה זו מצורפת.
No Ledger table is attached to the ledger table interval record.
לא מצורפת טבלת ספר ראשי לרשומת מרווח הזמן של הספר הראשי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 158. מדויק: 158. זמן שחלף: 125 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo