הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "is disconnected" לעברית

חפש את is disconnected ב: מילים נרדפות
מנותק
מנותקת
The client is disconnected because the underlying request has been completed. There is no longer an HttpContext available.
הלקוח מנותק מאחר שהבקשה הבסיסית הושלמה. אין עוד HttpContext זמין.
Let me guess, her phone is disconnected.
תן לי לנחש, הטלפון שלה מנותק.
OneNote cannot sync this notebook because the network is disconnected or the network location is not available.
ל - OneNote אין אפשרות לסנכרן מחברת זו מפני שהרשת מנותקת או שמיקום הרשת אינו זמין.
The back of your skull is disconnected from your spine.
אחורי הגולגולת שלך מנותקת מעמוד שדרתך.
No, this line is disconnected as well.
לא, גם המספר הזה מנותק.
You need to know the extent to which he is disconnected from the human race.
רק רציתי שתדעו באיזו מידה האיש מנותק מהמין האנושי.
Charlie's mobile is disconnected, but we've triangulated the signal and the last time active was around here.
הנייד של צ'רלי מנותק, אבל אנחנו כבר מעורבים במשולש רגשי האות ובפעם האחרונה פעילים הייתה כאן.
When you log off, any wireless connection is disconnected and a persistent profile (if one is available) is applied.
ביציאה מהמערכת, כל חיבור אלחוטי מנותק ופרופיל מתמיד (אם זמין) מוחל.
This notebook is disconnected, and may not be up-to-date. Other users will also not be informed of the move. Do you want to continue?
מחברת זו מנותקת וייתכן שהיא אינה מעודכנת. גם משתמשים אחרים לא יקבלו מידע על ההעברה. האם ברצונך להמשיך?
The mailbox is disconnected.
תיבת הדואר מנותקת.
His telephone is disconnected.
הטלפון שלו מנותק.
Her number is disconnected.
המספר שלה מנותק.
The following error messages are displayed when the WiFi adapter is disconnected from the network access point.
הודעות השגיאה הבאות מוצגות כאשר מתאם ה - WiFi מתנתק מנקודת הגישה של הרשת.
This configuration is designed for a single remote user to access the workstation at any one time, but it can be easily redeployed to another user once the original user is disconnected.
תצורה זו מתוכננת לאפשר למשתמש מרוחק אחד בלבד לגשת לתחנת העבודה בכל זמן, אך ניתן לפרוס אותה מחדש בקלות עבור משתמש אחר לאחר שהמשתמש המקורי התנתק.
The warning icon indicates that the server is disconnected from the network, has problems writing data to the disk, or has some other problem.
סמל האזהרה מציין שהשרת אינו מחובר לרשת, נתקל בבעיות בכתיבת נתונים לדיסק או נתקל בבעיה אחרת.
His phone is disconnected.
שלו, עכשיו זו חנות למוצרי חלב.
An exception which indicates the mailbox is disconnected.
חריגה המציינת שתיבת הדואר מנותקת.
Raised before a Connection is disconnected.
מופעל לפני שחיבור נותק.
The building's Internet is disconnected.
רשת האינטרנט בבניין אינה מחוברת.
Then I'd call up and the phone is disconnected.
ואז אתקשר והטלפון יהיה מנותק.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 24. מדויק: 24. זמן שחלף: 83 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo