הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "is located" לעברית

חפש את is located ב: מילים נרדפות
ממוקם
ממוקמת
נמצא
נמצאת
תאותר
יאותר
The XPath text box displays an expression that shows where the selected node is located in the XML source file.
תיבת הטקסט XPath מציגה ביטוי המראה היכן הצומת שנבחר ממוקם בקובץ המקור של נתוני XML.
The resource that you are trying to use is located on an unsupported version of Microsoft Exchange. Contact your e-mail administrator for assistance.
המשאב שבו אתה מנסה להשתמש ממוקם בגירסה של Microsoft Exchange שאין בה תמיכה. פנה למנהל הדואר האלקטרוני שלך לקבלת סיוע.
Because it is located so deep in the cortex,
מכיוון שהיא ממוקמת כל כך עמוק בקליפה, על פי דברי
The workbook is located outside your user library
חוברת העבודה ממוקמת מחוץ לספריית המשתמש שלך
URL of the Web site on which the document is located.
כתובת URL של אתר האינטרנט שבו המסמך נמצא.
The object is located in a place where navigation is not supported.
האובייקט נמצא במקום שבו ניווט אינו נתמך.
Path on the Web server machine where this Web site is located
נתיב במכונת שרת האינטרנט שבו ממוקם אתר אינטרנט זה
Cursor is not currently pointing to a MessageQueue instance. It is located either before the first or after the last queue in the enumeration.
הסמן אינו מצביע כעת על מופע MessageQueue. הוא ממוקם לפני התור הראשון או אחרי התור האחרון בספירה.
Enter the room number where the asset is located.
הזן את מספר החדר שבו הרכוש ממוקם.
The SQL server where the configuration database is located.
שרת SQL שבו ממוקם מסד הנתונים של התצורה.
URL for the Web site where reference information about the competitor is located.
כתובת URL עבור אתר האינטרנט שבו ממוקם מידע לעיון אודות המתחרה.
This option is located below the Cancel button.
אפשרות זו ממוקמת מתחת ללחצן 'בטל'.
The splitter bar is located between the two panes.
הקו המפריד נמצא בין שני האזורים.
This box is located to the right of the Gradient Slider.
תיבה זו ממוקמת מימין ל'מחוון מעבר צבע'.
The URI at which the privacy notice is located.
ה - URI שבו ממוקמת הודעת הפרטיות.
You don't know the street where the building is located?
אתה לא יודע באיזה רחוב הבניין נמצא?
This compound is located two kilometers outside of Miranshah.
המתחם הזה ממוקם שני קילומטרים מחוץ למירנשה.
KITT, do the documents say where the plant is located?
קיט, המסמכים אומרים היכן המפעל ממוקם?
The processing facility is located two miles west of the town center.
מתקן הטיהור נמצא 3 ק"מ מערבית למרכז העיר.
Your tumor is located near the carotid artery.
הגידול שלך ממוקם ליד העורק התרדמני.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 336. מדויק: 336. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo