הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "is organized" לעברית

חפש את is organized ב: מילים נרדפות
מאורגן
מאורגנת
מאורגנים
The DNA is organized in words, call them: genes and chromosomes.
הדנ"א מאורגן במילים, נקרא להם: גנים וכרומוזומים.
Everything in the room is organized in sets of 12.
הכול בתוך החדר מאורגן בסטים של 12.
Change the way your list of workspaces is organized
שנה את האופן שבו מאורגנת רשימת סביבות העבודה שלך
Each set of options in the dialog box is organized to guide you through the printing process.
כל קבוצת אפשרויות בתיבת הדו-שיח מאורגנת כדי להנחות אתכם בתהליך ההדפסה.
Our killer is organized, intelligent, with a good knowledge of forensics.
הרוצח מאורגן, חכם עם ידע טוב במז"פ.
And I think it's a very interesting question - what is there about the way the colony is organized that might give some function to a reserve of ants who are doing nothing?
ואני חושבת שזו שאלה מאוד מעניינת - מה יש בדרך שבה המושבה מאורגנת שעשוי לתת תפקיד כלשהו לעתודה של נמלים שלא עושות דבר?
Do you think a man is organized enough to make a list of the behavior of every single boy and girl?
אתה חושב שגבר מאורגן מספיק כדי לעשות רשימה של ההתנהגות של כל ילד וילדה?
The idea of AA is organized around -
הרעיון שלפיו א"א מאורגן...
Whereas this offender is organized, Calculating.
בעוד שהפושע הזה מאורגן ומחושב.
This bat colony is organized in two different communities which cannot be predicted from the daily fission-fusion dynamics.
מושבת העטלפים הזו מאורגנת בשתי קהילות שונות שלא ניתן לחזות אותן מדינמיקת ההיתוך-ביקוע היום יומית.
In fact, the natural world is organized hierarchically upwards, not downwards, but upwards, and we begin with a self-regulating, semi-autonomous unit called a cell.
למעשה, העולם הטבעי מאורגן באופן היררכי כלפי מעלה, לא למטה, אלא למעלה, ואנחנו מתחילים עם יחידה בעלת וויסות עצמי, חצי-אוטונומית, שנקראית תא.
Their house is organized according to Feng Shui.
הבית שלהם מסודר לפי עקרונות פנג שואי.
I want you to reimagine how life is organized on earth.
אני רוצה שתדמיינו מחדש איך החיים בכדור הארץ מאורגנים.
The thing my whole identity is organized around.
הדבר שסביבו מסודרת כל הזהות שלי?
All I'm saying is that civilization is organized by couples...
כל שאני אומר הוא שציביליזציה מאורגן על ידי זוגות...
The range you picked can't be used as a data source. To create a PivotTable, you need to use a range that is organized as a list with labeled columns.
לא ניתן להשתמש בטווח שבחרת כמקור נתונים. כדי ליצור PivotTable, עליך להשתמש בטווח המסודר כרשימת עמודות עם תוויות.
In nature, all that is organized in extraordinary structures has a function.
בטבע, לכל מה שמאורגן במבנה יוצא דופן יש מטרה.
He is organized, meticulous, and he is bloody.
הוא מאורגן, דקדקן וידיו מגואלות בדם.
It is organized to incorporate all we have learned of security measures.
הוא משלב את כל מה שלמדנו על סידורי אבטחה.
The PivotTable field name is not valid. To create a PivotTable report, you must use data that is organized as a list with labeled columns. If you are changing the name of a PivotTable field, you must type a new name for the field.
שם שדה ה - PivotTable אינו חוקי. כדי ליצור דוח PivotTable, עליך להשתמש בנתונים המאורגנים כרשימה עם תוויות בעמודות. אם ברצונך לשנות שם של שדה PivotTable, עליך להקליד שם חדש עבור השדה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 35. מדויק: 35. זמן שחלף: 90 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo