הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "is rooted" לעברית

חפש את is rooted ב: מילים נרדפות
מושרש
נעוצה
זו מושרשת
שלה נטוע
Perhaps, but your power is rooted in darkness.
יתכן, אבל הכוח שלך מושרש באפלה.
One's conduct should be modeled after a tree, the trunk is rooted while its leaves flourish.
התנהלותו של האדם צריך להיות במתכונת עץ, הגזע מושרש תוך העלים שלו לפרוח.
Their wrongness is rooted in more information than you have.
מידת השגיאה שלהם נעוצה ביותר מידע מאשר לך.
The essence of the character is rooted in her confidence.
המהות של הדמות נעוצה בביטחון העצמי שלה.
My faith is rooted in what is next for him should he not awaken.
האמונה שלי נעוצה במה שהוא הבא לו הוא לא צריך להתעורר.
So, just as soldier mindset is rooted in emotions like defensiveness or tribalism, scout mindset is, too.
אז, בדיוק כמו שדפוס חשיבה של חייל מושרש ברגשות כמו הגנתיות או שבטיות, כך גם דפוס חשיבה של סייר.
"The key to success is rooted in stone."
"המפתח להצלחה מושרש באבן"
The URL in IIS where this Web application is rooted
כתובת האתר ב IIS אשר יישום אינטרנט כולל בסיס
Our family is rooted in the Church.
"המשפחה שלנו קשורה עמוקות לכנסייה,
The Church likes it when heresy is rooted out.
הכנסייה אוהבת את זה כאשר הכפירה מושרשת החוצה.
Given that most paranormal phenomena is rooted in folklore.
מתוך הנחה שרוב התופעות העל-טבעיות מושרשות בסיפורי-בדיה.
This phenomenon is rooted in what could be termed
תופעה זו מושרשת בתוך מה שיכול להיקרא
What we do here is rooted in science.
מה שאנחנו עושים כאן מושתת על מדע.
One part of it is rooted in Istanbul, with strong Turkish roots,
חלק אחד שלה נטוע באיסטנבול עם שורשים תורכיים חזקים.
This conviction that people can change is rooted in my experience, my own journey.
האמונה הזו שאנשים יכולים להשתנות מושרשת בניסיון שלי, במסע שלי.
A fiction which, like all great stories, is rooted in truth?
סיפור בדיוני שכמו כל הסיפורים הגדולים, יש בו גרעין של אמת?
Somehow, this mathematics, which is rooted in the real world in some sense - we learn to count, measure, everyone would do that - and then it flourishes on its own.
איכשהו, המתמטיקה הזאת, שמושרשת בעולם האמיתי במובן מסוים, אנחנו לומדים לספור, למדוד, כל אחד יכול לעשות את זה, ואז היא צומחת מעצמה.
What they have in common is simply this: their work is rooted in place.
מה שמשותף להם זה פשוט זה: העבודה שלהם מושרשת במקום.
What he's doing takes deliberation and patience and is rooted in a need-based desire, so he's not going to stop on his own.
מה שהוא עושה דורש מחשבה וסבלנות, וזה מושרש בתשוקה על בסיס צורך, אז הוא לא יעצור מרצונו.
One part of it is rooted in Istanbul, with strong Turkish roots, but the other part travels the world, connecting to different cultures.
חלק אחד שלה נטוע באיסטנבול עם שורשים תורכיים חזקים. אך חלק אחר בה נודד בעולם, מתחבר לתרבויות שונות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 34. מדויק: 34. זמן שחלף: 56 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo