הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "issue" לעברית

ראה גם: standard issue
חפש את issue ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

The |0 URL override action is incorrect. Please contact your administrator or Microsoft Technical Support to resolve this issue.
הפעולה של עקיפת כתובת ה - URL |0 היא שגויה. נא פנה אל מנהל המערכת או אל מחלקת התמיכה הטכנית של Microsoft כדי לפתור בעיה זו.
A potential issue with Regtrace was identified.
זוהתה בעיה אפשרית ב - Regtrace.
An issue regarding Toby and financial disclosure.
רק עניין של תפיסה בנוגע לטובי ולגילוי הפיננסי.
Futura. Never miss an issue.
"עתידה" .לעולם איני מפספס גיליון
There is an error synchronizing your mail account, please contact Microsoft support to resolve this issue.
קיימת שגיאה בסינכרון חשבון הדואר שלך, פנה אל התמיכה של Microsoft כדי לפתור בעיה זו.
Dell support does not have the ability to resolve this issue.
אין באפשרות התמיכה של Dell לפתור בעיה זו.
This issue is not affected by updates to the Subversion server as those updates are backward-compatible.
בעיה זו אינה מושפעת מעדכונים בשרת Subversion, משום שעדכונים אלה תואמים לאחור.
To avoid this issue, restart Word and attempt to send the attachment again, but wait for Outlook to respond prior to attempting another action.
כדי למנוע בעיה זו, הפעל מחדש את Word ונסה שוב לשלוח את הקובץ המצורף, אך המתן לתגובה של Outlook לפני שתנסה לבצע פעולה נוספת.
To resolve this issue, open the Options dialog box in Internet Explorer and delete the Temporary Internet files.
כדי לפתור בעיה זו, פתח את תיבת הדו-שיח אפשרויות ב - Internet Explorer ומחק את קבצי האינטרנט הזמניים שלך.
As of June 1, 2007, a memory leak issue has been identified that affects all computers with MediaDirect 3.0.
ב -1 ביוני 2007 זוהתה בעיה של דליפת זיכרון המשפיעה על כל המחשבים עם MediaDirect 3.0.
This issue has to do with how InContext Editing saves editable pages when the user is working in the browser.
בעיה זו קשורה לאופן שבו InContext Editing שומר עמודים ניתנים לעריכה כשמשתמש עובד בדפדפן.
Visio Services was unable to display the requested page because of an error during Web Drawing resolve this issue, install Silverlight or contact your system administrator.
ל - Visio Services לא היתה אפשרות להציג את הדף המבוקש עקב שגיאה בסריקה של ציור אינטרנט. כדי לפתור בעיה זו, התקן את Silverlight או פנה אל מנהל המערכת שלך.
The resolve this issue, the Visio Graphics Service administrator must assign a value greater than 0 minutes to this setting.
כדי לפתוח בעיה זו, על מנהל המערכת של Visio Graphics Service להקצות ערך גדול מ - 0 דקות להגדרה זו.
That sounds like another real issue.
זה נשמע כמו עוד בעיה אמיתית נוספת.
There's just one little issue.
יש רק דבר אחד בעיה קטנה?.
Thoughtherecoverylastnight seemedsuccessful, we have an issue.
למרות ההתאוששות אמש נראה מוצלחים, יש לנו בעיה.
There's an IRS issue anyway.
יש בעיה עם מס הכנסה בכל מקרה.
Seems like Graves disease or some other thyroid issue.
זה נראה כמו מחלת גרייבס או איזו בעיה אחרת בבלוטת התריס.
You have an issue with the healthcare system.
אתה לא תקבל סימפתיה ממני, יש לך בעיה עם מערכת הבריאות.
Anyway, we had a major cultural issue.
בכל אופן, היתה לנו בעיה תרבותית רצינית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 7557. מדויק: 7557. זמן שחלף: 124 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo