הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "it goes without saying" לעברית

חפש את it goes without saying ב: מילים נרדפות
מובן מאליו
למותר לציין
זה ברור מאליו
שאין צורך לומר
אין צורך לציין
אין צורך לומר
וזה ברור מאליו
מיותר לציין
זה בא ללא שאלה
מיותר לומר
זה בלי להגיד
And it goes without saying, I was never here.
ובאופן מובן מאליו, מעולם לא הייתי כאן.
But it goes without saying we cannot allow a private military force, these killers, to possess weapons of mass destruction.
אבל מובן מאליו שלא נוכל, להרשות שכוח צבאי פרטי, שהרוצחים האלה יחזיקו נשק להשמדה המונית.
So it goes without saying that I'd want a dear friend and the finest producer I know by my side.
אז, למותר לציין, שארצה חבר יקר והמפיק המצוין ביותר שאני מכיר, לצידי.
Well, it goes without saying, we both envy you, sugar.
ובכן, למותר לציין שנינו מקנאים בך, סוכר.
I mean, now it goes without saying.
כלומר, עכשיו זה ברור מאליו.
It goes without saying that Tom is in love with Kathy.
זה ברור מאליו שטום מאוהב בקתי.
Listen, it goes without saying I've always been proud of you, and I brag about you all the time.
תקשיב, מובן מאליו שתמיד הייתי גא בך, ואני מתרברב בך כל הזמן.
It goes without saying, reports on the Sapphires have been excellent.
למותר לציין הדיווחים על האבנים הכחולות היו מעולים.
It goes without saying that graft is incompatible with my programming.
למותר לציין כי השתל הוא בקנה אחד עם התוכניות שלי.
It goes without saying I would offer a generous price.
למותר לציין הייתי מציע מחיר נדיב.
It goes without saying, but you are just warming that chair.
למותר לציין, אבל אתה רק מתחמם כיסא ש.
It goes without saying that me being like a criminal probably isn't good for our relationship.
מובן מאליו שהעובדה שאני כאילו פושעת כנראה לא טובה ליחסים שלנו.
It goes without saying, what happened here doesn't need to be discussed.
למותר לציין שאין צורך לדון במה שקרה כאן.
It goes without saying, Mr. President.
מובן מאליו שכן, כבוד הנשיא.
It goes without saying, but you've served with great distinction.
למותר לציין, אבל אתה הגשת עם הבדל גדול.
It goes without saying, never breathe a word about this to a living soul.
למותר לציין, לא לנשום מילה על זה לנפש חיה.
It goes without saying that you are not to investigate your own abduction.
למותר לציין שאינך רשאית לחקור את החטיפה שלך.
It goes without saying, people, we are here for him, whatever he needs.
למותר לציין, אנשים, אנחנו כאן בשבילו, כל מה שהוא צריך.
It goes without saying that my company and I... are the ones who put the world in the sorry state it's in.
למותר לציין שהחברה שלי ואני הם אלה ששמים את העולם במצב העגום זה פנימה
It goes without saying.
זה ברור מאליו אבל אם המכנסיים שלו
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 86. מדויק: 86. זמן שחלף: 198 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo