הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "it is often" לעברית

חפש את it is often ב: מילים נרדפות
לעיתים קרובות
לעתים קרובות
It is often a good idea to create a separate Readme file and put it in the folder with the index.
לעיתים קרובות כדאי להכין קובץ Readme נפרד ולמקם אותו בתיקייה שבה נמצא האינדקס.
To something, what did not take place too It is often.
לנסות דבר שלא נעשה לעיתים קרובות.
However, it is often hard to predict the exact location of the herds.
אולם לעתים קרובות קשה לחזות את המיקום המדויק של העדרים.
For me personally, the most critical lesson of all is this: Local commitment to peace is all-important, but it is often not enough to prevent or end violence.
אישית, מבחינתי, הלקח המכריע מכולם הוא זה: ההתחייבות המקומית לשלום היא חשובה ביותר, אך לעתים קרובות אין בה די למנוע או לסיים אלימות.
However, to bring out the details in digital image files, it is often necessary to sharpen the image, thereby increasing edge contrast, and making the image appear sharper.
עם זאת, על מנת להדגיש את הפרטים בקבצים של תמונות דיגיטליות, לעתים קרובות יש לחדד את התמונה ובכך להגדיל את ניגוד הקצוות.
But it is often a combination of talk therapy and pills.
אבל מדובר בד"כ בשילוב של תרפיה וגלולות
No, but it is often hereditary.
לא, אבל זה בדרך כלל תורשתי
In fact, it is often used by the president to receive guests.
למען האמת, הוא משמש את הנשיא לקבלת אורחים.
But if throughout history, infidelity has always been painful, today it is often traumatic, because it threatens our sense of self.
אבל אם לאורך ההיסטוריה, ניאוף תמיד הכאיב, היום הוא הרבה פעמים טראומתי, כיוון שהוא מאיים על תחושת האני שלנו.
And yet it is often mistranslated as "exit," isn't it?
ועם זאת, הרבה פעמים מתרגמים אותה כ "יציאה", נכון?
It is often said that good news travels fast.
זה נאמר לעיתים קרובות, שחדשות טובות עוברות מהר
It is often followed by another tradition... la siesta, an afternoon nap.
בדרך כלל היא מלווה במסורת נוספת, הסיאסטה, מנוחת אחר הצהריים.
It is often the braver man who chooses not to fight.
בדרך כלל האיש החכם בוחר לא להלחם.
It is often those most resistant who have the most to gain from this experience.
לרוב זה החסינים ביותר שיש להם הכי הרבה להרוויח מהחוויה.
It is often said that we fear that which we do not know.
נהוג לומר כי אנו חוששים מפני הבלתי נודע.
It is often Holmes' method to absorb all relevant detail with his eyes tight shut.
זה תדיר מנהגו של הולמס לספוג כל פרט רלוונטי, כשעיניו עצומות בחוזקה.
It is often the way that the new Earl deals with the family of the old.
פעמים רבות נוהג כך הרוזן החדש עם משפחת זה הישן.
The user agent string is what the browser sends to visited servers to identify itself. It is often used to keep Internet traffic statistics. Other uses of the user agent string are discussed in the Help.
מחרוזת סוכן משתמש היא המחרוזת שהדפדפן שולח לשרתים בהם הוא מבקר כדי להזדהות. לעיתים קרובות נעשה בה שימוש לצורך חישוב סטטיסטיקה של תעבורת האינטרנט. שימושים אחרים של מחרוזת סוכן משתמש מפורטים בעזרה.
And it is often, perhaps, the very otherness of our enemies which can give us intimations of that utterly mysterious transcendence which is God.
ופעמים רבות, זו היותם של אויבינו אחרים שיכולה ללמד אותנו על ההתעלות המסתורית לחלוטין שפירושה אלוהים.
When power is seized instead of bestowed, the hand that seizes it is often burned.
כאשר כח משתלט במקום להיות מוענק היד שעליו הכח משתלט עלולה לבעור.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 30. מדויק: 30. זמן שחלף: 108 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo