הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "jetty" לעברית

חפש את jetty ב: הגדרה מילים נרדפות
מזח
רציף
המזח
אטי
במזח
וג'טי
למזח
TOOk a lOng car ride Off a very ShOrt jetty.
עשתה נסיעה ארוכה על מזח כל כך קצר.
'As we disembarked a few miles away on a proper landing jetty,
'כשירדנו מספינה במרחק של כמה קילומטרי על מזח נחיתה נכונה,
His father's house is around the jetty.
ביתו של אביו הוא סביב המזח.
We're meeting Javi by the jetty in one hour.
אנחנו נפגשים עם ג'אווי ליד המזח בעוד שעה.
After eight years rusting on the jetty, there's no guarantee that she'll even float.
אחרי שהחלידה 8 שנים על המזח אין שום הבטחה שהיא תצוף אפילו.
No, I'm going to eat on the jetty.
לא, אוכל את הכריך שלי על המזח.
The cover story, the end game on the jetty?
סיפור-הכיסוי, סוף המשחק על המזח?
On the sixteenth day he is on the jetty at Orly.
ביום השישה עשר "הוא על המזח ב" אורלי
I remember, a long time ago, when it was nothing but a few houses, a single jetty.
אני זוכר, לפני הרבה זמן, כשזה לא היה אלא כמה בתים, מזח יחיד.
There's precisely one spot on Earth with that exact view of the Hudson, the jetty below and the tree line on the other side.
יש בדיוק נקודה אחת על פני כדור הארץ עם המראה המדויק הזה של ההדסון, המזח למטה וקו העצים בצד השני.
Well, it's not exactly a feast, but the food I've procured should be waiting by the jetty.
ובכן, זה לא בדיוק חג, אבל האוכל יש לי השיג יש מחכה ליד המזח.
On this particular Sunday, the child whose story we are telling, was bound to remember the frozen sun, the setting at the end of the jetty
ביום ראשון המסוים הזה, נגזר על הילד שאת סיפורו אנו מספרים לזכור את השמש הקפואה, שקיעתה בסוף המזח
Meet me at the jetty.
פגוש אותי אל המזח.
"onto a glamorous private jetty."
"על מזח פרטי זוהר"
They're behind the jetty.
הם מאחורי המזח.
But I turned away for a moment, and he got caught into a riptide and started to be pulled out towards the jetty.
אני פניתי לרגע הצידה, והוא נלכד בגאות חזקה והחל להיגרר לעבר המזח.
Once again the main jetty at Orly, in the middle of this warm pre-war Sunday afternoon where he could now stay, he thought in a confused way, that the child he had been, was due to be there too,
ושוב המזח הראשי, "של"אורלי באמצעו של יום ראשון טרום-מלחמתי זה, שבו לא יכול היה להשאר, הוא חשב באופן מבלבל, שהילד שהיה אז אמור להיות גם הוא
I saw his yacht tied to the jetty.
ראיתי את היאכטה שלו קשורה למזח.
What happened at the jetty? I don't know.
מה קרה במזח אני לא יודע?.
Then, after spending the night on the beach, we found a jetty and coconuts.
אז, אחרי שבילינו את הלילה על החוף, מצאנו מזח ואגוזי קוקוס.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 55. מדויק: 55. זמן שחלף: 97 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo