הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "jigsaw puzzle" לעברית

חפש את jigsaw puzzle ב: מילים נרדפות
פאזל
תצרף
משחק הרכבה
בפאזל
הפאזל
מרכיבים חלקי התצרף
I feel like a jigsaw puzzle missing a piece.
אני מרגיש כמו פאזל שחסר בו חלק.
I can't even do a jigsaw puzzle.
אני אפילו לא יכול לעשות פאזל.
Ponton a crime is like a jigsaw puzzle.
פונטון, מעשה פשע הוא כמו תצרף.
I went to the hangar and I saw the... Pieces of our plane laid out on the floor like a jigsaw puzzle.
נסעתי להאנגר וראיתי את החלקים של המטוס שלנו, ערוכים על הרצפה כמו תצרף.
Upon closer investigation, each piece of luggage contained a scrambled jigsaw puzzle of different body parts from four female victims.
לאחר בדיקה קרובה יותר, כל פיסת המטען הכילה פאזל מקושקשת של שונה חלקי גוף מארבעה קורבנות נשיים.
there's plenty to keep you occupied; magazines, a jigsaw puzzle.
יש הרבה דברים, שיוכלו להעסיק אותך, מגזינים פאזל.
I just left Icheb and Naomi assembling a jigsaw puzzle in the cargo bay.
בדיוק ראיתי את איצ"ב ונעמי מרכיבים פאזל במסוף המטען.
It's like when you're trying to put together a jigsaw puzzle.
זה כמו שאתה מנסה להרכיב פאזל.
It's a gigantic jigsaw puzzle of information that requires months of research and analysis where one target leads to the next.
זהו פאזל ענק של מידע שדורש חודשים של מחקר וניתוח כאשר מטרה אחת מובילה למטרה אחרת.
No, it was only like a two-piece jigsaw puzzle, and I put it back together again.
לא, זה רק פאזל בשני חלקים, והרכבתי אותו מחדש.
It scans the fragments and treats each scrap as if it were part of a huge jigsaw puzzle - font, color, shape, thickness of paper.
זה סורק את שברי ומתייחס לכל גרוטאות כאילו היו חלק של פאזל ענק - גופן, צבע, צורה, עובי של נייר.
I just have to ask, the bits and pieces we get from the sidelines, it's like trying to put a jigsaw puzzle together with half the set.
אני פשוט חייב לשאול, הפיסות שנגיע מהקווים זה כמו לנסות לשים פאזל ביחד עם חצי סט.
But with a real-world problem that's just like trying to solve a jigsaw puzzle when all the pieces you need are mixed in with pieces from many other puzzles.
אבל עם בעייה אמיתית זה בדיוק כמו לנסות לפתור פאזל, כשכל החתיכות שאתה צריך מעורבבות עם חתיכות מהרבה פאזלים אחרים.
and you basically match them at the edges. And I said, "This is kind of like a jigsaw puzzle, except the pieces overlap."
ואתם בעצם מתאימים אותם בקצוות. ואני אמרתי, "זה סוג של פאזל, רק שהחתיכות חופפות."
Cut up the DNA, you sequence individual pieces, and then you look for overlaps, and you basically match them at the edges. And I said, "This is kind of like a jigsaw puzzle, except the pieces overlap."
תחתכו את הDNA, ואז תבדקו את הרצף של חתיכות בודדות, ואז בודקים את החתיכות החופפות. ואתם בעצם מתאימים אותם בקצוות. ואני אמרתי, "זה סוג של פאזל, רק שהחתיכות חופפות."
It's not hard to put together the pieces of that particular Jigsaw puzzle.
זה לא קשה להרכיב את הפיסות ש פאזל מסוים.
Mrs. fox and I are doing a Jigsaw puzzle, sir.
גברת פוקס ואני עושים פאזל, אדונים.
laid out on the floor like a jigsaw puzzle.
ערוכים על הרצפה כמו תצרף
It was like a sort of jigsaw puzzle, -
זה היה כמו להסתכל על פאזל
Haven't you done a jigsaw puzzle?
אתה לא עשית פאזל?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 69. מדויק: 69. זמן שחלף: 108 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo