הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "jog" לעברית

חפש את jog ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לרענן
לרוץ
לעורר
ריצה
לריצת
לריצה
רצה
יעורר
רץ
ריצת
רוץ
הריצה

הצעות

90
32
I thought a constitutional might jog my memory.
חשבתי חוקתי עשוי לרענן את זכרוני.
Of course, a couple hundred might jog my memory.
כמובן, כמה מאות עשוי לרענן את הזיכרון שלי.
Anybody ever teach you how to jog?
מישהו אי פעם ללמד אותך איך לרוץ?
Maybe two old partners can jog some memories, ring a few bells.
אולי שני שותפים ותיקים יכולים לרוץ כמה זכרונות, יצלצלו כמה פעמונים.
See if I can jog some memories.
אראה אם אוכל לעורר קצת זיכרונות.
Emily, it is a photo to jog memories of Ali.
אמילי, זו תמונה כדי לעורר זכרונות מאלי.
Warming up, like a jog around the block?
מתחמם, כמו לרוץ מסביב לבלוק?
We need to find a way to jog his real memories.
אנחנו צריכים למצוא דרך לעורר את הזיכרון שלו.
I thought this might jog your rusty memory.
חשבתי שזה עשוי לעורר את זיכרונך החלוד.
You know it's awkward when I try to jog!
אתה יודע שזה מביך כשאני מנסה לרוץ!
Abubakar, you should get out so that you can jog.
אבו-בכר, אתה צריך לצאת כך שאתה יכול לרוץ.
Well, the doctor says certain stimulus can jog memories.
הרופאה אומרת שתמריצים מסוימים יכולים לעורר את הזכרונות.
A lineup might jog her memory.
מסדר זיהוי יכול לעורר את זיכרונה.
Maybe we could look through her phone contacts, jog my memory?
אולי נוכל להסתכל באנשי, הקשר שלה לרענן את זיכרוני?
So you think by recreating all of that, it might jog something?
אז את חושבת שע"י יצירת כל זה ניתן לעורר משהו?
You see, all I did was jog things back in place.
אתה רואה, כל מה שעשיתי היה דברים לרוץ בחזרה למקומו.
You got time to jog, but not to debate?
מה, יש לך זמן לרוץ אבל לא להתווכח?
Can we jog a little bit? OK, come on.
אפשר לרוץ קצת בסדר, קדימה?
He was making me jog That dog came in my wife's dowry.
הוא היה גורם לי לרוץ הכלב הזה הגיע בנדוניה של אשתי.
Sleep in the woods, jog across the county, even dress up as a clown.
לישון ביער לרוץ בכל המדינה אפילו לבוש כליצן.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 327. מדויק: 327. זמן שחלף: 111 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo