הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "key" לעברית

ראה גם: key card
חפש את key ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

Enter your product key to activate Office.
הזן את מפתח המוצר שלך כדי להפעיל את Office.
OneNote cannot create the encryption key.
ל - OneNote אין אפשרות ליצור את מפתח ההצפנה.
Hold the Ctrl key to create multiple rulers.
החזק את מקש Ctrl לחוץ כדי ליצור סרגלים מרובים.
Operation terminated because Esc key was pressed before completion.
הפעולה הסתיימה מכיוון שבוצעה הקשה על מקש Esc לפני השלמת הפעולה.
A collation specifier is only valid for a sort key with a string ResultType.
מציין איסוף הוא חוקי רק עבור מפתח מיון עם ResultType שהוא מחרוזת.
The ObjectStateEntry is a key entry and its current and original values are not accessible.
ה-ObjectStateEntry הוא ערך מפתח והערכים הנוכחי והמקורי שלו אינם נגישים.
Segments with multiple key values must specify them in 'name=value' form.
קטעים עם ערכי מפתח מרובים חייבים לציין אותם בצורת 'name=value'.
Dynamic SQL generation for the DeleteCommand is not supported against a SelectCommand that does not return any key column information.
אין תמיכה ביצירת SQL דינאמי עבור DeleteCommand כנגד SelectCommand שאינו מחזיר כל מידע אודות עמודת מפתח.
This operation requires the entity be of an Entity Type, and has at least one key property.
הפעולה מחייבת שהישות תהיה מסוג Entity ותכלול לפחות מאפיין מפתח אחד.
The LinkedIn application configuration is missing key settings.
בתצורת יישום LinkedIn חסרות הגדרות מפתח.
The registry key value InstallPath could not be read.
לא היתה אפשרות לקרוא את ערך מפתח הרישום InstallPath.
This is not a valid Office Product key. See above examples to learn more.
זה אינו מפתח מוצר חוקי של Office. עיין בדוגמאות לעיל לקבלת מידע נוסף.
Failed to set the new owner to Administrators for registry key [2].
הגדרת הבעלים החדש כ - Administrators עבור מפתח הרישום [2] נכשלה.
ItemId change key length should not exceed 255 bytes (in the binary format).
אורך מפתח השינוי ItemId לא יחרוג מ - 255 בתים (בתבנית בינארית).
The Exchange language pack registry key could not be opened.
לא היתה אפשרות לפתוח את מפתח הרישום של ערכת השפה של Exchange.
Index or primary key cannot contain a Null value.
אינדקס או מפתח ראשי אינם יכולים להכיל ערך Null.
Re-run and enter a valid Microsoft Office 2016 KMS host product key.
הפעל שוב והזן מפתח מוצר חוקי של מארח KMS של Microsoft Office 2016.
Enter the Microsoft Office 2013 KMS host product key below. You must include dashes.
הזן להלן את מפתח המוצר של מארח KMS של Microsoft Office 2013. עליך לכלול מקפים.
Failed to create VssAccessControl registry key.
יצירת מפתח רישום עבור VssAccessControl נכשלה.
Operation not supported on a Paradox table with no primary key.
הפעולה אינה נתמכת בטבלת Paradox ללא מפתח ראשי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 16541. מדויק: 16541. זמן שחלף: 136 ms.

low-key 106

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo