הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "lack of evidence" לעברית

חפש את lack of evidence ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
חוסר ראיות
מחוסר ראיות
מחוסר הראיות
חוסר הראיות
המחסור בראיות
עקב מחסור בראיות
היעדר ראיות
בגלל חוסר בראיות
But the jury felt that there was a lack of evidence.
אבל המושבעים חשבו שיש חוסר ראיות.
Someone else was involved, but released on a lack of evidence.
מישהו אחר היה מעורב, אך שוחרר על חוסר ראיות.
But the state dropped charges for lack of evidence.
אבל המדינה ביטלה את האישומים מחוסר ראיות.
The guys who did it were let off for lack of evidence.
הבחורים שעשו זאת שוחררו מחוסר ראיות.
But he was released for lack of evidence.
הוא האשים אותה ברמאות עליו כשהוא פרוס, אך הוא שוחרר מחוסר הראיות.
And, given the government's lack of evidence and witnesses,
ובהתחשב ממשלתו של מחוסר הראיות ועדים,
Authorities questioned singer Macy Gray,... but she was released for lack of evidence.
הרשויות שאלו את הזמרת מייסי גריי, אבל היא שוחררה בעקבות חוסר ראיות.
Due to lack of evidence we have to let you go.
בשל חוסר ראיות אנו צריכים לשחרר אותך.
"so at this point the investigation is closed"for lack of evidence,
"אז בשלב הזה החקירה נסגרת בשל חוסר ראיות.
"DPD says Antoine Vallon no longer suspect due to lack of evidence."
משטרת דטרויט אומרת שאנטואן ואלון" "אינו חשוד עקב חוסר ראיות
"the case against Officer Wasley was dropped due to a lack of evidence."
התיק נגד השוטר ווסלי ננטש בגלל חוסר ראיות
They filed a motion to dismiss the case based on our lack of evidence.
הם ממלאים טופס בקשה לדחות את התיק בגלל חוסר ראיות.
And despite a lack of evidence, some of you still think he did.
ולמרות חוסר ראיות, כמה מכם עדיין חושב שהוא עשה.
She dies about the same time that the police release them due to lack of evidence.
היא תמות באותו הזמן שהמשטרה תשחרר אותם מחוסר ראיות.
Sources close to the district attorney's office have case will likely be dropped due to lack of evidence.
ממקורות קרובים במשרד התובע המחוזי קיים רמז התיק נסגר עקב חוסר ראיות
All I can say at this time is, I would ask the court for a full dismissal of charges against my client based on an unmitigated lack of evidence.
כל מה שאוכל, לומר בנקודה זו אבקש מבית המשפט להסיר את כל האישומים נגד מרשי בהתבסס על חוסר ראיות מוחלט.
HPD charged a guy named Seth Tilton, except the case was dropped due to lack of evidence.
משטרת הונולולו האשימה, בחור בשם סת' טילטון אולם התיק נסגר עקב חוסר ראיות.
Carlos Coronas, the alleged kidnapper of Patricia de Lucas's son has been released this afternoon for lack of evidence.
קרלוס קורונה, החוטף לכאורה של בנו של פטרישיה דה לוקס כבר פורסמו אחר הצהריים מחוסר ראיות.
Your honor, I ask you to delete the verdicts for lack of evidence,
כבוד השופט, אני מבקש לבטל את פסקי הדין מפעט חוסר ראיות.
The Fermi paradox, as it became known, was an attempt to explain the lack of evidence of aliens despite the mathematical probability of their existence.
הפרדוקס של פרמי, כפי שנודע, היה ניסיון להסביר חוסר ראיות של חייזרים למרות ההסתברות מתמטית לקיומם
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 78. מדויק: 78. זמן שחלף: 174 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo