הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "language" לעברית

חפש את language ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

195
183
155
72
72
Step 3: Choose Exchange language option
שלב 3: בחירת אפשרות שפה של Exchange
A Unified Messaging language pack parameter may only be specified after Exchange has been installed.
ניתן לציין פרמטר ערכת שפה של Unified Messaging רק לאחר התקנת Exchange.
Select at least one Unified Messaging language pack.
בחר ערכת שפה אחת לפחות של Unified Messaging.
Type your company name and select the language for the Microsoft Installer file.
הקלד את שם החברה שלך ובחר שפה עבור הקובץ של Microsoft Installer.
You may upgrade language packs independently of Exchange by using unattended install mode.
באפשרותך לשדרג ערכות שפה ללא תלות ב - Exchange באמצעות מצב התקנה ללא התערבות.
Sets language options for all Office programs.
הגדרת אפשרויות שפה עבור כל תוכניות Office.
ToolsGrammarStatisticsArray cannot be run on a document that contains more than one language format.
ToolsGrammarStatisticsArray אינו ניתן להפעלה על מסמך המכיל יותר מעיצוב שפה אחד.
Sharing using this Microsoft account isn't possible for this language.
שיתוף באמצעות חשבון Microsoft זה אינו אפשרי עבור שפה זו.
Synchronizes language and region information from the user profile application to SharePoint users.
מסנכרן פרטי שפה ואזור בין יישום פרופיל המשתמש לבין משתמשי SharePoint.
To change the default dictionary used in InDesign, choose the language with no documents open.
לשינוי מילון ברירת המחדל שמשמש ב - InDesign, בחר שפה במצב שבו אין מסמכים פתוחים.
You need to specify a non-empty String for a language name in the CodeDom configuration section.
עליך לציין מצגת שאינה ריקה עבור שם שפה במקטע התצורה CodeDom.
You speak English, a futured language.
אתה מדבר אנגלית, שפה שיש בה זמן עתיד.
The default mode is install. Specifying the/mode parameter is optional for initial installation of a language pack update.
מצב ברירת המחדל הוא התקנה. ציון הפרמטר/mode הוא אופציונלי עבור התקנה ראשונית של עדכון ערכת שפה.
Invalid parameter 'property'; it is not a language or regional settings property.
פרמטר לא חוקי 'property'; זהו אינו מאפיין הגדרות שפה או אזור.
Setup cannot be completed. Microsoft CRM does not support upgrading from one language version to a different language version.
אין אפשרות להשלים את ההתקנה. Microsoft CRM אינו תומך בשדרוג מגירסת שפה אחת לגירסת שפה אחרת.
Set your editing language preferences for all Microsoft Office programs.
קבע את העדפותיך לגבי שפת עריכה עבור כל תוכניות Microsoft Office.
Specifies the default script language for all ASP applications running on the Web server.
ציון שפת ה - script המוגדרת כברירת מחדל עבור כל יישומי ASP הפועלים בשרת האינטרנט.
The language pack bundle that you're trying to install isn't compatible with this version of Microsoft Exchange.
חבילת ערכות השפה שאתה מנסה להתקין אינה תואמת לגירסה זו של Microsoft Exchange.
Setup wasn't able to uninstall the Unified Messaging language pack.
לתוכנית ההתקנה לא היתה אפשרות להסיר את התקנת ערכת השפה של Unified Messaging.
Unable to find the BundleVersion in the language pack file.
אין אפשרות למצוא את ה - BundleVersion בתוך קובץ ערכת השפה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5907. מדויק: 5907. זמן שחלף: 157 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo