הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "left" לעברית

חפש את left ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

just left 1281
1235
1097
1041
965
left hand 571
495
Is camera left my left or my right?
מצלמה שמאל היא שמאל שלי, או ימין שלי?
Paul Schneider's office? - Right, right, left, left.
המשרד של פול שניידר ימינה ימינה, שמאלה שמאלה?
Twenty-two left, 14 right, 9 left.
עשרים ושתיים שמאלי, 14 תקין, 9 שמאל.
Now blink left to turn back left.
"עכשיו מצמץ בעין שמאל לזוז שמאלה".
Open your left knee toward the left.
תפתחו את ברך שמאל, שמאלה.
and not to mention look left, look left
ולא להזכיר שמאל מבט, להסתכל שמאלה
Which left left Kevin and Jimmy to collect the winnings.
מה שהשאיר לקווין וג'ימי לגבות את כספי הזכייה.
The left and right arguments of a DbJoinExpression cannot have the same variable name.
לארגומנטים השמאלי והימני של DbJoinExpression לא יכול להיות שם משתנה זהה.
Specify which SharePoint groups to list in the left pane of the People and Groups page for this Web site.
ציין אילו קבוצות SharePoint יופיעו בחלונית הימנית בדף אנשים וקבוצות של אתר זה.
Fixed places the content using the coordinates entered in the Placement boxes, relative to the top left corner of the browser.
Fixed ממקם את התוכן בעזרת הקואורדינטות שהוזנו בתיבות Placement, יחסית לפינה השמאלית העליונה של הדפדפן.
In Dreamweaver, Smart Objects are denoted by an icon at the upper left corner of the image.
Dreamweaver מציין אובייקטים חכמים בהוספת סמל בפינה השמאלית העליונה של התמונה.
InDesign determines the reading order of page objects by scanning left to right and top to bottom.
InDesign קובע את סדר הקריאה של אובייקטים בעמוד בסריקה משמאל לימין ומלמעלה למטה.
When you start Photoshop, the Tools panel appears at the left of the screen.
בשעת הפעלת Photoshop, החלונית 'כלים' מופיעה בצדו השמאלי של המסך.
Point is I just left him.
הנקודה היא שהרגע נפגשתי איתו הוא אוהב את אבוד בעננים" מספיק".
Wilson kills people left and right.
ווילסון הורג אנשים כל הזמן ואף אחד לא תובע אותו.
When Richard Guthrie left the island,
כאשר ריצ'רד גאתרי עזב את האי, נותרתי לפקח עסקיו,
She left timetables, security codes, schematics.
טוב, תקשיבו, היא השאירה לוחות זמנים, סיסמאות אבטחה, תרשימים.
Some of the values we tried to fill in exceeded Excel's precision limits, so we left those cells blank.
חלק מהערכים שניסינו למלא חרגו ממגבלות הדיוק של Excel. לכן, השארנו תאים אלה ריקים.
Overlay left aligned Title on chart without resizing chart
הצג כותרת מיושרת לימין כשכבת-על בתרשים מבלי לשנות את גודל התרשים
l Offsets subsequent text left in point units (will cause overlap)
l הסטת הטקסט הבא אחורה ביחידות של נקודות (יגרום לחפיפה)
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 76358. מדויק: 76358. זמן שחלף: 484 ms.

just left 1281
left hand 571

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo