הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "legal counsel" לעברית

חפש את legal counsel ב: מילים נרדפות
יועץ משפטי
יעוץ משפטי
היועץ המשפטי
ייעוץ משפטי
לייעוץ משפטי
היועצת המשפטית
עורך הדין
ליעוץ משפטי
הייעוץ המשפטי
כיועץ משפטי
כפרקליט
לאוונת'יה
משפטית
היועץ החוקי
הפרקליט המשפטי
I'll need to sit in, as legal counsel.
אצטרך להיות נוכח, בתפקיד יועץ משפטי.
The President can't have a dipsomaniac serving as legal counsel.
הנשיא לא יכול להיות שיכור משמש יועץ משפטי.
They know that when it comes to the trying of fact in a court of law, you don't go to a witch doctor or a fortune-teller for legal counsel.
הם יודעים שכאשר זה מגיע להבאת עובדות בבית המשפט לא הולכים לקבל יעוץ משפטי מרופא אליל או מגידת עתידות.
I SUGGEST YOU BOTH OBTAIN LEGAL COUNSEL.
אני מציע ששניכם תשיגו יעוץ משפטי.
Just my legal counsel advised me against it.
רק היועץ המשפטי שלי יעץ לי שלא לעשות זאת.
Certainly over that of his current legal counsel.
אין ספק על זו של היועץ המשפטי הנוכחי שלו.
He'll be your legal counsel now.
הוא יהיה היועץ המשפטי שלך עכשיו.
Elias Harper, Alex's legal counsel.
אליאס הארפר, היועץ המשפטי של אלכס.
Perhaps you should be speaking to our legal counsel.
אולי אתה צריך להיות לדבר עם היועץ המשפטי שלנו.
Detectives, I'm Robert Colburn, legal counsel for the Fairfield estate.
בלשים, אני רוברט קולבורן, היועץ המשפטי של אחוזת פיירפילד.
With our legal counsel present, of course.
עם היועץ המשפטי שלנו בהווה, כמובן.
That was before I made us legal counsel for the largest energy producer on the East Coast.
זה היה לפני הכנתי לנו יועץ משפטי עבור מפיק האנרגיה הגדול בחוף המזרחי.
Seeing as it's a breach of ethics for the prosecuting attorney to communicate with the defendant without his assigned legal counsel present.
מאחר שזה הפרה של האתיקה עבור התובע כדי לתקשר עם הנאשם ללא הנוכחי היועץ המשפטי שהוקצה לו.
A little pre-emptive on the legal counsel, don't you think?
מנע קטן על היועץ המשפטי, אתה לא חושב?
what we need to do is I want to see the department's legal counsel right now.
מה שעלינו לעשות זה שאני רוצה לראות את היועץ המשפטי של המחוז עכשיו.
I'm sure you can understand they wanted to consult with legal counsel first regarding defamation and slander.
אני בטוח שאתה יכול להבין שהם רציתי להתייעץ עם יועץ משפטי ראשון לשון הרע בעניין והוצאת דיבה.
On the advice of legal counsel, I won't be answering any questions.
בעצתו של היועץ המשפטי, לא אענה על כל שאלות.
With all due respect, the whole "We're here for you" spiel loses its intended effect when you have legal counsel taking notes.
עם כל הכבוד, כל הנאום של "אנחנו כאן בשבילכם" מאבד את ההשפעה שלשמה נועד כשיש פה יועץ משפטי שרושם הערות.
Sir, I've been the hospital's legal counsel for, well, let's just say, when I started, I had hair.
אדוני, אני יועץ משפטי פה כבר, בוא רק נגיד שכשהתחלתי היה לי שיער.
I made my father's legal counsel add that to the store's by-laws when I was 9.
הכרחתי את היועץ המשפטי של אבי להוסיף את זה לתקנות החנות, כשהייתי בת 9.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 128. מדויק: 128. זמן שחלף: 128 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo