הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "legal rights" לעברית

חפש את legal rights ב: מילים נרדפות
זכויות חוקיות
זכויות משפטיות
הזכויות החוקיות
הזכויות המשפטיות
זכותי החוקית
זכויותיך החוקיות
He doesn't have any legal rights to Christy.
אין לו זכויות חוקיות, על כריסטי.
She's just like an Easy-Bake Oven, except with no legal rights to the cupcake.
היא בדיוק כמו תנור לאפייה פשוטה רק בלי זכויות חוקיות על המאפה.
Ghosts, for the most part, have very limited legal rights.
לרוחות, ברוב המקומות יש זכויות משפטיות מוגבלות ביותר.
I'm considering appointing you the guardian which would give you legal rights to make decisions about these kids.
אני שוקל למנות אותך כאפוטרופסית, דבר שיעניק לך זכויות משפטיות לקבל החלטות הנוגעות לילדים האלה.
You lost any legal rights to Wilber 2 years ago.
איבדת את הזכויות החוקיות על ווילבר לפני שנתיים.
Now, is he within his legal rights?
עכשיו, האם הוא פועל במסגרת הזכויות החוקיות שלו?
It is men who have all legal rights over our children.
לגברים יש את כל הזכויות החוקיות על ילדינו.
Your legal rights can't touch us up here.
הזכויות החוקיות שלכם לא יכולות לגעת בנו!
You are asking me to relinquish all legal rights to the baby.
את מבקשת ממני לוותר על כל הזכויות החוקיות על הילד.
Right now, I want to talk to you about your legal rights.
עכשיו אני רוצה לדבר אתך על הזכויות החוקיות שלך.
I'm investigating my legal rights.
אני חוקרת את הזכויות החוקיות שלי.
Well, we have legal rights, and it's time that savage was made aware.
ובכן, יש לנו זכויות משפטיות, וזה זמן כי פרא נעשה מודע.
As you keep reminding me, I don't have any legal rights... and I gave James enough dirt on you to have the state tie your tubes.
כמו שאת מרבה להזכיר לי אין לי שום זכויות חוקיות ונתתי לג'יימס מספיק חומר עלייך כך שהמדינה תקשור לך את החצוצרות.
Chief Inspector, whatever crime this woman is suspected of, she is a Czechoslovakian citizen and has not only legal rights but an expectation of human dignity.
פקד, מה פשע האישה הזאת חשודה, היא אזרחית הצ'כוסלובקי ויש לו לא רק זכויות משפטיות אבל ציפייה של כבוד האדם.
We may not have legal rights, but we have spiritual ones.
אולי אין לנו זכויות משפטיות, אבל יש לנו זכויות דתיות.
He did, but he didn't have any legal rights.
אבל לא היו לו זכויות משפטיות.
That means that we are entirely within our legal rights to gather there and express our opinion of him as loudly and as often as we want.
זאת אומרת, שאנחנו רשאים, מתוקף הזכויות החוקיות שלנו להתאסף שם ולהביע דעתנו עליו, בקול גבוה ככל האפשר ובתדירות גבוהה ככל שנרצה.
My dear, I hope it isn't a question of anybody's legal rights. It's the boy's rights we must all think of now.
יקירתי, אני מקווה שזאת אינה שאלה של זכויות חוקיות, כרגע עלינו לחשוב על זכויותיו של הילד.
YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.
נוסף על כך, ייתכן שיש לך זכויות משפטיות אחרות המשתנות מתחום שיפוט אחד לאחר.
THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY BY STATE OR JURISDICTION.
אחריות מוגבלת זו מעניקה לך זכויות משפטיות מיוחדות וייתכן שיש לך זכויות אחרות המשתנות במדינות ובאזורי שיפוט אחרים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 72. מדויק: 72. זמן שחלף: 172 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo