הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "legal system" לעברית

חפש את legal system ב: מילים נרדפות
מערכת המשפט
מערכת משפט
המערכת המשפטית
במערכת המשפט
מערכת החוק
מערכת משפטית
למערכת המשפט
המערכת משפטי
במערכת המשפטית
That's our legal system, so work within it.
זאת מערכת המשפט, תעבדי במסגרת שלה.
As we are all aware, the legal system moves very slow.
כפי שכולנו יודעים, מערכת המשפט עובדת לאט מאוד.
And just to finish in the context of the legal system.
וכדי לסיים בהקשר של המערכת המשפטית.
Let Gabe pervert the legal system to keep you and Cat apart?
בוא גייב סוטה המערכת המשפטית כדי לשמור אותך וחתול בנפרד?
I tried the legal system and it failed me.
ניסיתי את המערכת המשפטית והוא לא אכזב אותי.
And systemic dysfunction within our legal system.
ותפקוד לקוי של המערכת המשפטית שלנו.
Go talk to Will about our legal system.
לך לדבר עם וויל על מערכת המשפט שלנו.
Let's introduce him to our legal system.
בואי נכיר לו את המערכת המשפטית שלנו.
America has the greatest legal system in the world.
לארה"ב יש את מערכת המשפט הטובה בעולם.
Shiraz's office is hiding behind their legal system.
משרדו של שירז מסתתר מאחורי המערכת המשפטית שלהם.
I'm studying aspects of your legal system.
אני חוקרת היבטים של מערכת המשפט שלכם.
Wouldn't it be nice if our legal system worked that way?
נכון שזה יהיה נחמד אם המערכת המשפטית תעבוד כך?
And dare the legal system to stop you.
ואתגרת את המערכת המשפטית לעצור אותך.
My partner thinks we should be pursuing this through the legal system.
השותף שלי חושב שאנחנו צריכים להיות רודפים זה דרך המערכת המשפטית.
Our legal system doesn't recogniz Hurt feelings or bruised egos.
המערכת המשפטית שלנו אינה מכירה ברגשות פגועים או באגו חבול.
Our legal system seems forbidding but it works, I think.
מערכת המשפט שלנו נראית אוסרת אבל זה עובד, אני חושב.
Words are the foundation of our legal system.
מילים הן אבן היסוד של המערכת המשפטית שלנו.
Diversion isn't as fast as our legal system.
תוכנית הגמילה לא מהירה כמו מערכת המשפט שלנו.
Because I have seen your legal system from inside and out.
כי ראיתי את המערכת המשפטית שלך מבפנים ומבחוץ.
Makes you wonder about the entire legal system,
זה גורם לך לחשוב על, כל מערכת המשפט
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 174. מדויק: 174. זמן שחלף: 132 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo