הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "length" לעברית

ראה גם: length of time
חפש את length ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

ParentColumns and ChildColumns must not be zero length.
על עמודות האב (ParentColumns) ועמודות הצאצא (ChildColumns) להיות בעלות אורך שאינו אפס.
Invalid length for a Base-64 char array.
אורך לא חוקי עבור מערך תווים Base -64.
BinHex header data corrupted. Invalid name length.
נתוני כותרת BinHex פגומים. אורך שם לא חוקי.
ItemId change key length should not exceed 255 bytes (in the binary format).
אורך מפתח השינוי ItemId לא יחרוג מ - 255 בתים (בתבנית בינארית).
Support url length for dependent operating system is not absolute.
אורך כתובת url של תמיכה עבור מערכת הפעלה תלויה אינו מוחלט.
The Initialization vector should have the same length as the algorithm block size in bytes.
הווקטור Initialization חייב להיות באותו אורך כמו גודל בלוק האלגוריתם בבתים.
Enter values for Scale Units to specify how Illustrator interprets length data when writing the AutoCAD file.
הזינו ערכים בתיבות 'יחידות מידה' כדי לציין כיצד Illustrator תפרש נתוני אורך בשעת כתיבת קובץ AutoCAD.
Sometimes, the length of the placeholders for dynamic text distorts the page's layout in Design view.
לפעמים, אורך מצייני המיקום של טקסט דינמי מעוות את פריסת העמוד בתצוגת Design.
Corrupt.resources file. The specified data length for a resource extends past the end of the stream.
קובץ.resources פגום. אורך הנתונים שצוין עבור משאב חורג מסופו של הזרם.
The tables parameter cannot contain a table which is null or has a length of zero.
פרמטר הטבלאות אינו יכול להכיל טבלה שהיא Null או בעלת אורך אפס.
An invalid length was found in the Logotype field of an X509 Certificate.
נמצא אורך לא חוקי בשדה Logotype של אישור X509.
The length of the buffer must be less than the maximum UIntPtr value for your platform.
אורך המאגר חייב להיות קטן מהערך המרבי של UIntPtr עבור הפלטפורמה שלך.
Maximum URL length (Bytes):
אורך מרבי של כתובת URL (בתים):
Mid(string, start, length)
Mid (מחרוזת, התחלה, אורך)
Size of variable length data types (string arrays).
גודל של סוגי נתונים בעלי אורך משתנה (מחרוזת ומערכים).
Minimum PIN length (digits):
אורך מינימלי של מספר זיהוי אישי (ספרות):
The reminder message length cannot exceed 1024 characters.
אורך הודעת התזכורת אינו יכול לחרוג מ - 1024 תווים.
Copy queue length (logs):
העתק אורך תור (יומני רישום):
Replay queue length (logs):
אורך תור הפעלות חוזרות (יומני רישום):
Supports full height, 3/4 length 150W
תומך בכרטיס גרפי בגובה מלא וב -3/4 אורך
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1653. מדויק: 1653. זמן שחלף: 105 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo