הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "liberalization" לעברית

חפש את liberalization ב: מילים נרדפות
ליברליזציה
Liberalization - the process of liberalization often enables the knowledge of the poor to be converted into the property of global corporations.
ליברליזציה - התהליך של ליברליזציה לעיתים קרובות מאפשר שהידע של העניים יומר לרכוש של תאגידים עולמיים.
It was the liberalization of international financial markets.
מדובר בליברליזציה של השווקים הכספיים הבינלאומיים.
Yes, trade liberalization is a religious undertaking.
כן, ליברליזציה של מסחר היא משימה דתית.
At the same time we want the liberalization of agriculture.
באותו זמן אנחנו רוצים הסרת גבולות לחקלאות.
At the same time we want the liberalization of agriculture.
סביבה ירוקה יותר באותו זמן אנחנו רוצים הסרת.
As I was saying, trade liberalization is a project of faith; it's a crusade.
כמו שאמרתי, ליברליזציה של הסחר הוא פרוייקט של אמונה;
And finally, a process of rationalization of economic production and of trade liberalization.
ולבסוף, תהליך הרציונליזציה של הייצור המסחרי ושל חופש המסחר.
When President Obasanjo supported and launched the liberalization of the telecommunications sector, we went from 4,500 landlines to 32 million GSM lines, and counting.
כשהנשיא אובסנג'ו תמך והשיק את הליברליזציה במגזר הטלקומוניקציה, התקדמנו מ -4,500 קווים ל -32 מיליון קווים סלולריים, ונוספים עוד.
After the war, you opened your markets to Europe, you dragged Europe into the then-global economy, which was your economy, and you institutionalized that trade liberalization through founding the General Agreement on Tariffs and Trade.
ואחרי המלחמה פתחתם את שווקיכם לאירופה, גררתם את אירופה לכלכלה הגלובלית של אז, שהיתה הכלכלה שלכם, ועיגנתכם בחוקה את חופש הסחר ע"י כינון הסכם התעריפים והסחר.
It was the liberalization of international financial markets.
More and more thinkers are therefore noting that there is no evidence that liberalization favors growth or benefits the poor.
יותר ויותר הוגי דעות לפי כך מציינים שאין שום הוכחה שליברליזציה מגדילה את ההתפתחות או מועילה לעניים.
The economy has already adjusted to financial liberalization while prudential regulation and supervision is generally quite strong.
הכלכלה שלה הסתגלה, לליברליזציה הפיננסית כאשר הויסות הזהיר והפיקוח"בדרך כלל די חזקים.
Then there is trade liberalization or the opening up of the economy through removing any restrictions on foreign trade.
עוד דוגמא היא ליברליזציה במסחר או פתיחה של הכלכלה ע"י הסרת כל הגבלה על סחר זר.

תוצאות נוספות

He dreamed of the great Russian liberalisation.
And so silicon, which we make right now - it's part of our carcinogenic problem in the manufacture of our chips - this is a bio-mineralization process that's now being mimicked.
וכך סיליקון, שאנחנו מייצרים בימים אלו - זה חלק מהבעיה הקרצינוגנית בייצור השבבים שלנו - זהו תהליך ביו-מינרליזציה שאותו אנחנו מחקים עכשיו.
Size and mineralization of the head, no movement in the fetus, short femurs that haven't grown.
גודלומינרליזציה שלהראש, אין תנועה בעובר, עצמות ירך קצרותשלא גדלו.
In Mar del Plata, Latin America refused to sign the ALCA agreement, the foundation for which being the liberalisation of imports and exports, but which was actually a cover for the economic subjugation of Latin America.
במאר דל פלאטה סרבה אמריקה הלטינית לחתום על הסכם הסחר החופשי שהכניס ליברליזציה בייבוא ובייצוא אך למעשה היה מסווה לשעבודה הכלכלי של אמריקה הלטינית.
Lateralization of brain function.
צדיות של תפקודי המוח.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 18. מדויק: 13. זמן שחלף: 134 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo