הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "license number" לעברית

חפש את license number ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
מספר הרישוי
מספר הרישיון
מספר רישיון
מספר רשיון
מספר לוחית הרישוי
מספר הרשיון
מספר רכב
לוחית רישוי
מספר רישוי
מספר הרכב
המספר רישוי
מס' הרשיון

הצעות

It's great you got the license number.
זה נהדר שיש לך את מספר הרישוי.
I've got the car's license number.
את מספר הרישוי של המכונית היא שייכת.
He took down her license number.
הוא לקח את מספר הרישיון שלה.
You put down your name and license number too.
תרשום את שימך ואת מספר הרישיון שלך גם כן.
Please enter your drivers license number and the issuing state
הזן את מספר רישיון הנהיגה שלך ואת המדינה המנפיקה
This is not a real distillery license number.
זה לא מספר רישיון מזקקת אמיתי.
Make, model, license number?
הפוך, דגם, מספר רישיון?
Can you see the license number of his car?
אתה יכול לראות את מספר הרישיון של המכונית שלו?
The driver's license number doesn't exist in the Virginia DMV database.
הנהג מספר רישיון לא קיימת באתר וירג'יניה משרד הרישוי.
Every user who calls must identify their license number.
כל יוזר מוכרח למסור את מספר הרישיון שלו.
I have no driver's license number or social.
יש לי מספר רישיון נהיגה או החברתי.
The Bethesda PD took down your license number.
משטרת בתסדה רשמה את מספר הרישוי של מכוניתך.
I can't be sure, but I do have a license number.
אני לא יכול להיות בטוח, אבל יש לי מספר רישיון.
What? - Did you get the license number?
הי, קיבלת כבר את מספר הרישוי -?
Is there a clear shot of that license number?
זה כבר אחרי חמש פניות מספר הרישוי?
What you don't know is that I have a photographic memory, which means I have your drivers license number from seven years ago memorized.
מה שאתה לא יודע הוא כי יש לי זיכרון צילומי, כלומר יש לי מספר רישיון הנהיגה שלך מלפני שבע שנים פה.
The manager was able to pull up the records of when Noah parked there, and we got his license number.
המנהל הייתי יכול למשוך את הרשומות מתי נוח החנה שם, ויש לנו מספר הרישיון שלו.
It's impossible to read the license number, but we're checking every white, Ford Econoline Van 150 from '91 to '94.
זה בלתי אפשרי לקרוא, את מספר הרישיון אבל אנחנו בודקים כל משאית פורד לבנה, מ -91 עד 94.
His driver's license number, his credit cards, but a different cellphone and mailing address and a couple of extra credit cards issued in his name.
זה מספר רישיון הנהיגה שלו, כרטיסי האשראי שלו, אבל טלפון נייד וכתובת למשלוח דואר אחרים ועוד כמה כרטיסי אשראי על שמו.
THE LICENSE NUMBER OF FLEETING FAME.
מנסה נואשות להשיג את מספר הרישוי של תהילה חולפת.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 122. מדויק: 122. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo