הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "lichen" לעברית

חפש את lichen ב: הגדרה מילים נרדפות
חזזית
לחזזית
אזוב
They'd put out pieces of meat with crushed glass and bits of the lichen in it.
הם היו מניחים חתיכות של בשר עם זכוכית כתושה וחתיכות של חזזית בפנים.
Seems like a bit of a letdown after our lichen conversation, but...
נראה קצת נפילה אחרי השיחה שלנו על חזזית, אבל...
It appears to be a moss or lichen of some sort.
זה נראה כמו אזוב או חזזית מסוג כלשהו.
There's no lichen growing on the escarpment, even though it faces south.
אין חזזית גדלה על המדרון, למרות שהיא מתמודדת דרום.
So what you're looking at here is the rhizocarpon geographicum, or map lichen, and this is around 3,000 years old and lives in Greenland, which is a long way to go for some lichens.
אז מה שאתם רואים כאן הוא הריזוקרפון גאוגרפיקום, או חזזית, והיא בת 3,000 שנה לערך והיא חיה בגרינלד, שזה לעבור מרחק גדול למדי בשביל קצת חזזית.
The fact that they're appearing on you after a shot of Wolf Lichen is both significant and strange.
העובדה שהם עליך אחרי זריקה של חזזית זאב היא משמעותית ומוזרה.
as these weeds die, their remnants combine with ever-spreading moss and lichen to create a layer of topsoil.
כשעשבי בר אלה מתים שרידיהם מתאחדים 'עם כל עשב טחב או 'חזזית (צמח המורכב מפטריה ואצה) כדי ליצור שכבת קרקע עליונה חדשה.
In the dead of winter, the monkeys are forced to rummage around the rocks for a few meagre morsels of lichen and moss.
בשממון החורף, נאלצים הקופים לסרוק סביב הסלעים אחר כמויות זעומות של חזזית וטחב.
A hungry bear will eat any food it can get its paws on, but for a meat-eater a few scraps of dry lichen won't go far.
דוב רעב יאכל כל מזון, שיצליח להניח עליו את כפו אך לאוכל-בשר כמה נגיסות של חזזית יבשה לא יספיקו לזמן רב.
You got drunk on Mayakovsky's lichen vodka and you seduced him.
אתה השתכרת על וודקת החזזיות של מיאקובסקי ואתה פיתית אותו.
It's called lichen and it's highly toxic.
זה נקרא חזזיות וזה רעיל ביותר.
Well, I didn't poison him with lichen.
ובכן, לא הרעלתי אותו עם החזזית.
First, the lichen is not a cure.
הראשונה, החזזית היא אינה תרופה.
I made a one-inch mattress of lichen.
הכנתי מזרן מחזזית בעובי שלושה ס"מ לפחות.
Half fungus, half plant, it's lichen.
חצי פטרייה וחצי צמח זהו ה-לָיכַּן.
Deep inside, his mate sleeps on a bed of lichen.
במעמקי המחילה, בת זוגתו שוכבת על מצע אזוב.
So far, I've identified two types of lichen in the dung.
עד כה, אני זיהיתי שני סוגים של חזזית על ערמת הזבל.
It is going to look rather wonderful, a cross between sun-fire and lichen.
זה הולך להיראות די נפלא ניגוד בין זוהר-השמש לחזזית.
No, the best organism for human beings to merge with is the lichen itself.
לא, האורגניזם הטוב ביותר למיזוג עם בני האדם הוא החזזית עצמה.
This tree has developed a mutually beneficial relationship with the lichen that grows on it.
עץ זה פיתח סימביוזה הדדית עם צמח הליאקון הגדל עליו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 42. מדויק: 42. זמן שחלף: 65 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo