הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "limiting" לעברית

חפש את limiting ב: הגדרה מילים נרדפות
מגביל
הגבלה
הגבלת להגביל
מגבילים
נגביל
מצמצם
יגביל
מוגבל
מוגבלת
מצמצמת

הצעות

The server connection is limiting functionality. You might try rejoining the meeting.
חיבור השרת מגביל את הפונקציונליות. תוכל לנסות להצטרף מחדש לפגישה.
It's a limiting factor in so many technologies.
זהו גורם מגביל בכל כך הרבה טכנולוגיות.
copying:limiting with Default Certificate Security
העתקה:הגבלה באמצעות 'אבטחת אישורים המשמשת כברירת מחדל'
System level power limiting and slot based power prioritization
הגבלה של רמת צריכת החשמל במערכת ותעדוף צריכת חשמל מבוסס חריצים
Wire-rate performance enables highly granular QoS functions (for example, granular rate limiting).
ביצועים במהירות גבוהה מאפשרים פונקציות ברמה גרעינית במיוחד של QoS (לדוגמה הגבלת קצב ברמה גרעינית).
If you're certain that all your users use Acrobat 9 or Adobe Reader 9, limiting compatibility to the latest version can further reduce file size.
אם אתם בטוחים שכל המשתמשים משתמשים ב - Acrobat 9 או ב - Adobe Reader 9, הגבלת התאימות לגרסה העדכנית ביותר יכולה להקטין עוד יותר את נפח הקובץ.
Improve search speed by limiting the number of results shown
שפר את מהירות החיפוש על-ידי הגבלת מספר התוצאות המוצגות
Keyword for limiting selection of advertisements.
מילת מפתח עבור הגבלת הבחירה בפרסומות.
We're still following the ion trail, but electromagnetic interference is limiting our sensor range.
אנחנו עדיין הבאים השביליון, אבל הפרעות אלקטרומגנטיות הוא הגבלת טווח החיישן שלנו.
Kendrick is intermittently shutting down power plants, limiting supply to drive up prices.
קנדריק משבית תחנות כוח לסירוגין, מגביל אספקה כדי להעלות את המחירים.
Why? Do you think it's limiting your individuality?
אתם חושבים שזה מגביל את הייחודיות שלכם?
Well, lack of access is limiting our options.
ובכן, חוסר הנגישות הוא מגביל את האפשרויות שלנו.
You are limiting my freedom of expression.
אתה מגביל את חופש הביטוי שלי.
I understand the theory and the idea of limiting our exposure sounds good.
אני מבין שהרעיון של הגבלת החשיפה שלנו הוא טוב.
So I'm limiting your escort to Jace and Clary.
אני מגביל את הליווי שלך לג'ייס וקלרי.
limiting supply to drive up prices.
מגביל אספקה כדי להעלות את המחירים.
Something's limiting his sensor pathways.
משהו מגביל את מסלולי החיישן שלו.
But limiting our access to information doesn't shackle the Machine.
אבל הגבלת הגישה שלנו למידע, אינה כובלת את המכונה.
Ignore this filter if a specific value is specified to avoid limiting results in unintended ways for Read Item operations with multiple filters.
התעלם ממסנן זה אם צוין ערך מסוים כדי למנוע הגבלת תוצאות בדרכים לא מכוונות עבור פעולות קריאת פריט בעלות מסננים מרובים.
You can keep your error lists more manageable by limiting the number of rows per error.
ניתן להקל על ניהול רשימות השגיאות בעזרת הגבלת מספר השורות לשגיאה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 171. מדויק: 171. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo