הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: long list client list
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "list" לעברית

הצעות

170
162
hit list 138
Comma separated list of serializable (Save/Load/Reset) properties.
רשימה מופרדת באמצעות פסיקים של מאפיינים הניתנים לעריכה בסידרה (Save/Load/Reset).
Extends the Web Part adder to display Meetings Workspaces list templates.
הרחבת מוסיף ה - Web Part להצגת תבניות רשימה של סביבות עבודה של פגישות.
This Web Part has not been configured with a list to display.
Web Part זה לא הוגדר עם רשימה להצגה.
Start Microsoft Access to create forms and reports that are based on this list.
הפעל את Microsoft Access כדי ליצור טפסים ודוחות המבוססים על רשימה זו.
InfoPath does not support customizing the form used for this list.
InfoPath אינו תומך בהתאמה אישית של הטופס הנמצא בשימוש עבור רשימה זו.
This list of trusted sources was created by a prior version of Office.
רשימה זו של מקורות מהימנים נוצרה על-ידי גירסה קודמת של Office.
Error getting list of members for 'TypeRef' object.
שגיאה בלקיחת רשימה של חברים לאובייקט 'TypeRef'.
A blank list which is displayed as a spreadsheet in order to allow easy data entry. You can add your own columns and views. This list type requires a compatible list datasheet ActiveX control, such as the one provided in Microsoft Office.
רשימה ריקה המוצגת כגיליון אלקטרוני כדי לאפשר הזנת נתונים בקלות. באפשרותך להוסיף עמודות ותצוגות משלך. סוג רשימה זה דורש פקד ActiveX תואם של גליון נתונים מסוג רשימה, כגון הפקד המסופק ב - Microsoft Office.
Information that specifies how many items to list on a page in list views.
מידע המציין כמה פריטים יש לפרט בעמוד בתצוגות רשימה.
Publisher cannot customize this address list.
ל - Publisher אין אפשרות לבצע התאמה אישית של רשימת כתובות זו.
Press find button to list matching work items.
לחץ על כפתור find כדי ליצור את רשימת פריטי העבודה המתאימים.
Publisher cannot continue editing this address list.
ל - Publisher אין אפשרות להמשיך לערוך רשימת כתובות זו.
Project Professional build numbers list cannot be empty.
רשימת מספרי ה - Build של Project Professional אינה יכולה להיות ריקה.
SchemaXml is not supported for custom list templates.
אין תמיכה ב - SchemaXml עבור תבניות של רשימות מותאמות אישית.
Your list of friends isn't available right now. Try reconnecting to Facebook.
רשימת החברים אינה זמינה כעת. נסה להתחבר שוב ל - Facebook.
String includes a list of characters, such as the name of a color.
String (מחרוזת) כולל רשימת תווים, כגון שם צבע.
To expand or collapse all items in a multilevel list, Option-click the triangle.
להרחבה או לצמצום של כל הפריטים ברשימה מרובת רמות, הקישו Option ולחצו על המשולש.
To remove folders from the list, select the folders and click Delete.
להסרת תיקיות מהרשימה, בחרו בתיקיות והקישו Delete.
Visio needs a list of room numbers to create your space plan.
Visio זקוק לרשימה של מספרי חדרים כדי ליצור עבורך את תוכנית החלל.
Three Olives has a six-month waiting list.
ל "שלושת הזיתים" יש רשימת המתנה של חצי שנה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 23098. מדויק: 23098. זמן שחלף: 214 ms.

hit list 138

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo