הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "living will" לעברית

חפש את living will ב: מילים נרדפות
צוואה
הוראות רפואיות מקדימות
צוואתה
בצוואה
הצוואה
לפרנסתכם
צוואתי
So you need to know ted made a living will.
אז אתה צריך לדעת שטד חיבר צוואה.
However, under the last name Turner, he's got a living will leaving everything to Lila and their daughter.
מצד שני, תחת שם המשפחה טורנר, יש לו צוואה המותירה את כל הונו לליילה ובתם.
Your mother was cremated per the instructions in her living will.
גופת אמך נשרפה לפי הוראות צוואתה.
The F.B.I. has notified us of the terms of Dana's living will.
האף בי איי העביר לנו את פרטי צוואתה של דנה.
I don't know if she ever told you this, Colonel, but Sam made a living will:
איני יודעת אם היא אמרה לך זאת:קולונל, אבל לסאם הייתה צוואה
By the way, I must ask, is there any living will just in case?
אגב, אני חייב לשאול, האם יש צוואה למקרה?
See if he's got a living will.
תבררי אם יש לו צוואה.
Do you have a living will?
יש לך צוואה?
He's the proxy for his uncle's living will.
הוא ייפוי-הכוח בשביל הצוואה של דוד שלו.
They made a living will... right before the surgery.
הן הותירו צוואת-חיים ממש לפני הניתוח.
Remind me not to put you in charge of my living will.
הזכר לי לא לשים אותך הממונה על החיים שלי יהיה.
Beth signed the donation forms and a living will.
בת' חתמה על טפסי תרומת איברים וצוואה בעודה בחיים.
Any blood relation of yours still living will be dead within the year.
כל דם יחס שלך מחיה עדיין יהיה מת בתוך השנה.
The living will, which also has his signature, is ten.
הצוואה הקיימת, שיש בה גם את חתימתו, היא עשר
And why would she change her living will without talking to me?
ולמה היא שינתה את הצוואה שלה בלי לדבר איתי?
Now, we get Eugene to Washington and he will make the dead die and the living will have this world again.
עכשיו, אנחנו מקבלים יוג'ין לוושינגטון והוא יגרום למת המת והחיים יהיו העולם הזה שוב.
The living will, which also has his signature, is 10.
בצוואה, שגם בה יש חתימה שלו, יש 10 עמודים.
Seeker, without my help, you will never find the scroll, your quest will fail, and the world of the living will come to an end.
מחפש, ללא עזרתי, לעולם, לא תמצא את המגילה, תיכשל במסע ועולם החיים יגיע לקיצו
Her advance directive is on the Living Will Registry. Yes.
ההנחיה המקדימה שלה רשומה ברשם הצוואות, כן.
And once he has it, the tear in the veil can never be sealed, and the World of the Living will fall forever into darkness.
וברגע שהיא תהיה בידו, הקרע, במחסום לא יוכל להיחתם ועל עולם החיים תיפול אפלה נצחית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 44. מדויק: 44. זמן שחלף: 129 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo